Naalakkersuisut udpeger formand for Overenskomstkommissionen

Naalakkersuisut har udpeget Martha Labansen som formand for den nyetablerede Overenskomstkommission. Udpegningen skete på Naalakkersuisuts møde den 7. maj 2020.

”Med Martha Labansen får Overenskomstkommissionen en erfaren formand for bordenden, der er vant til at forhandle og evner at skabe kompromisser, som alle kan acceptere”, kommer det tilfreds fra Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, og oplyser, at målet med Overenskomstkommissionen er at få slanket de mange overenskomster, så vi ender med et overenskomstsystem, der afspejler vort lands særlige forhold og behov.

Martha Labansen glæder sig til formandserhvervet. Hun udtaler:
”Vores overenskomstsystem er et resultat af gamle traditioner og et utal af knopskydninger. Og derfor er det en rigtig god ide at få analyseret hele overenskomstområdet, om vi ikke kunne indrette det på en mere hensigtsmæssig måde. Det er et arbejde, jeg glæder mig til at gå i gang med, sammen med de øvrige medlemmer af kommissionen, der bliver udpeget til opgaven”.

Den nyudpegede formand er uddannet socialrådgiver, og i perioden fra 1999 til 2013 var hun direktør for den nu nedlagte kommunelandsforening, KANUKOKA. Derudover var hun hovedpennefører på den store betænkning, der dannede grundlag for kommunesammenlægningen i 2009. Hun var formand for Strukturudvalget.

Overenskomstkommissionen forventes at holde sit første møde primo juni.

Kontakt for yderligere oplysning: Rikke Frederiksen (Overenskomstkommissionens sekretariat), direkte +299 345119, RIFR@nanoq.gl