Meddelelse om styrelseschef ved Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Grundet uenighed omkring strategi om udvikling og ledelse i sundhedsvæsenet, har Departementet for Sundhed valgt at opsige samarbejdet med Styrelseschefen Malene Marie Nielsen.

Departementet skal kraftigt understrege, at beslutning om ophør af samarbejdet intet har at gøre med Malene Marie Nielsens personlige forhold, verserende sager eller tidligere undersøgelser. Departementet har således intet at udsætte på Malene Nielsens faglige kvalifikationer eller forhold i øvrigt. 

Der er indgået aftale med Jóanis Erik Køttlum om at varetage funktionen som styrelseschef indtil der er ansat en ny. Jóanis Erik Køttlum har tidligere været ansat i stillingen fra 2012 til 2016, og starter den 7. maj 2020.

Ved yderligere oplysninger kontakt Departementschef Tine Pars på email tine@nanoq.gl eller telefon 34 66 25.