Novo Nordisk Fonden bevilger 382 millioner kroner

Novo Nordisk Fonden bevilger 382 millioner kroner til kampen mod diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland

Grønland får et Steno Diabetes Center, og mennesker med diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme vil fremover få tilbudt behandling og hjælp til forebyggelse på et højt og forskningsbaseret niveau – uanset hvor i Grønland de bor.

Novo Nordisk Fonden og Grønlands Selvstyre har i dag indgået en ambitiøs aftale om et langsigtet samarbejde. Målet er at styrke forebyggelsen og behandlingen af diabetes og andre sygdomme som KOL og forhøjet blodtryk. Fælles for sygdommene er, at der findes en sammenhæng mellem sygdommene og vores moderne livsstil – med rygning, kost og mindre motion.

Steno Diabetes Center Grønland - et center med landsdækkede opgaver
Novo Nordisk Fondens bestyrelse har godkendt en bevilling på 382 millioner til en styrket diabetes og livsstilsindsats. Visionen med centret er at forbedre den almene sundhed og livskvalitet for alle mennesker i hele landet med diabetes og udvalgte livsstilsrelaterede sygdomme samt bidrage til en sammenhængende behandlingsindsats.

Etableringen af Steno Diabetes Center Grønland er kernen i samarbejdet og centret vil blive en integreret del af Det Grønlandske Sundhedsvæsen. På Steno Diabetes Center Grønland vil sundhedspersonale og forskere fremover behandle, udvikle og samle viden om diabetes og udvalgte livsstilssygdomme. Centret skal fremover også koordinere diabetes- og livsstilsindsatsen samt understøtte de forebyggende indsatser særligt målrettet overvægt hos børn i hele landet. Kompetenceudvikling for ansatte og uddannelse for patienter og pårørende bliver samtidig en vigtig opgave i det nye center.
Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Sundhed, er særdeles begejstret for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden: ”Jeg er helt sikker på, at vi med det her samarbejde har taget et stort skridt i retning af bedre sundhed i Grønland. Jeg håber og tror, at vi sammen kan knække kurven, så færre får diabetes, KOL og forhøjet blodtryk, som desværre plager flere og flere af vore medborgere.”

Sygdomme i hastig vækst
Type 2-diabetes og de andre livsstilsrelaterede sygdomme er i mange af verdens lande i voldsom vækst. Sådan er det også i Grønland. I dag er der ca. 6.500 patienter med diagnosticeret diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk og tallet forventes at stige med mere end 40 pct. til ca. 9.300 patienter i 2030. En del af de mennesker vil være det man kalder ”multisyge”, og altså have flere sygdomme, der skal behandles på en gang.

Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, har store forhåbninger til samarbejdet: ”Det nye tiltag skaber en unik mulighed for at give et stort løft til forskning, behandling, forebyggelse og uddannelse inden for diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland. Vores ambition er, at færre skal have disse sygdomme og de, der er syge, skal leve længere og med en bedre livskvalitet”

Telemedicin skal styrkes
Grønlands geografi og til tider vanskelige vejrforhold betyder, at telemedicin skal udvikles mere end det er i dag, så alle i landet kan få glæde af de tilbud, som Steno Diabetes Center Grønland kommer til at tilbyde. Man kan f.eks. forestille sig, at en patient med familie kan få råd og vejledning om kost og motion - via en videokonference med centret.

Borgernes adgang til at få stillet diagnoser og gå til kontrol via telemedicin vil også blive udbygget, så der forhåbentligt er færre patienter, der i fremtiden er nødsaget til at rejse til Nuuk eller vente på, at en tilrejsende specialist når frem til deres by eller bygd.

Fælles finansiering
Steno Diabetes Center Grønland skal finansieres af Novo Nordisk Fonden og Selvstyret i fællesskab og drives af Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen har i dag behandlings- og forebyggelses-tilbud til patienter med diabetes, KOL og forhøjet blodtryk. De tilbud vil Selvstyret også fremover finansiere. Mens fonden vil finansiere nye aktiviteter og investere i nyt telemedicinsk udstyr til sundhedsenheder landet over.

Byggeri i Nuuk
Novo Nordisk Fonden betaler for opførelsen af en ny bygning i Nuuk, der skal huse Steno Diabetes Center Grønland. Det forventes, at byggeriet er klar til brug i 2024. Indtil da vil centret holde til i midlertidige lokaler i byen.
Bevillingen på de 382 mio. kroner løber over en 10 år periode fra start juli 2020 til slut juni 2030. Novo Nordisk Fondens bestyrelse har tildelt bevillingen på baggrund af en detaljeret drejebog, som beskriver de indsatsområder og opgaver, som Steno Diabetes Center Grønland skal virkeliggøre de næste 10 år. Den fulde version af drejebogen - Klik her!

Selvstyret og Novo Nordisk Fonden har i udarbejdelsen af drejebogen inddraget blandt andre Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Grønlands Universitet og kommunerne. Drejebogen og projektet blev godkendt af Naalakkersuisut d. 5. marts og Novo Nordisk Fondens bestyrelse d. 18. marts i år.

Yderligere information
Inger Heilmann Larsen, ministersekretær for Naalakkersuisoq for Sundhed tlf.:+299 554 160, ihla@nanoq.gl.
Christian Mostrup, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk.

Steno-centre i Danmark
Bevillingen til etablering af Steno Diabetes Center
Grønland kommer efter, at Novo Nordisk Fonden siden
2016 har bevilget i alt 7,4 mia. kr. til etablering af
Steno-centre i alle fem danske regioner.

I 2016 bevilgede Novo Nordisk Fonden 3 mia. kr. til
etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen i
Region Hovedstaden, og i 2017 bevilgede fonden hhv.
1,4 mia. til etablering af Steno Diabetes Center Aarhus
i Region Midtjylland, 1,4 mia. kr. til etablering af Steno
Diabetes Center Odense i Region Syddanmark samt
0,8 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center
Nordjylland. Endelig godkendte fonden i 2018 en
bevilling på 0,8 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes
Center Sjælland i Region Sjælland.
        
Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende
fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt
fundament for den erhvervsmæssige og
forskningsmæssige virksomhed, som drives af
selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til
videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til
forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og
bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden
uddelt mere end 25 milliarder kroner, primært til
forskning ved offentlige vidensinstitutioner og
hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt
behandling og forebyggelse af diabetes.
Læs mere på www.novonordiskfonden.dk