Eksamens- og prøveafvikling på ungdoms- og videregående uddannelser

Naalakkersuisut har vedtaget en bekendtgørelse om nød-undervisning, og herunder også forhold vedrørende prøver og eksamen under COVID-19 på den gymnasiale uddannelse, erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser.

 

Eksamens- og prøveafvikling på den gymnasiale uddannelse, erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser vil som udgangspunkt afvikles så normalt som muligt, dog med hensyntagen til gældende anbefalinger og restriktioner som følge af COVID-19 situationen. Prøver og eksamener kan eksempelvis afholdes virtuelt eller på anden vis, hvor det er nødvendigt. De enkelte uddannelsesinstitutioner vil derfor tilrettelægge eksamener og prøver på den enkelte uddannelse bedst muligt og informere de uddannelsessøgende om de ændringer, der må være i den enkelte situation.

 

”Naalakkersuisut takker for det store arbejde, som både elever, studerende, forældre og de ansatte på uddannelsesinstitutionerne i fællesskab har udført i forbindelse COVID-19. Her særligt også den dialog der har været med uddannelsesinstitutionerne om den kommende eksamens- og prøvetid. Det har vist, at vi i en akut og alvorlig situation kan stå sammen. Tak for det.”, udtaler Naalakkersuisoq, Ane Lone Bagger.

 

For yderligere information kontakt: Projektleder Poul Klitgård på e-mail: pokl@nanoq.gl