Udviklingen af Naalakkersuisuts samarbejdsrelationer med USA

Naalakkersuisut har i en længere årrække haft civile samarbejder af forskellige karakter med USA. Disse samarbejder sker indenfor gældende lov- og aftalemæssige rammer, herunder selvstyreloven, Igaliku-aftalen samt aftalememorandums. Dette er et løbende samarbejde, og Naalakkersuisut ser frem til politisk, at drøfte de seneste amerikanske udmeldinger om den fortsatte udvikling af relationerne.

Naalakkersuisut forventer således, at kunne melde ud om dette inden ugens udgang. 

Kontakt:

Ministersekretær, Steve Sandgreen, stev@nanoq.gl