Nyt Vejledningsråd udpeget

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger vil med glæde meddele, at der er udpeget nyt Vejledningsråd. Rådet skal tilsammen repræsentere vejlednings-, uddannelses- og erhvervsmæssig indsigt, således at de kan indstille anbefalinger til Naalakkersuisut om udvikling af vejledningsindsatsen samt social- og psykologisk rådgivning. Center for National Vejledning er sekretariat for Vejledningsrådet og bistår rådet med rammerne og tilvejebringelse af de indstillinger, som rådet kommer med.

De nye medlemmer er

  • Fra Grønlands Erhverv: Rina Reimer Madsen
  • Fra SIK: Jakob G. Motzfeldt
  • Fra Kommunerne: Thora Siegstad
  • Fra Uddannelsesinstitutionerne: Lene M. Fly
  • Fra Landslægeembedet: Karl Chemnitz

Rådets tidligere årsberetninger og referater kan læses her: www.aqqut.gl

For nærmere information kontakt uddannelseskonsulent Naja Lyberth-Klausen på e-mail: naly@nanoq.gl]