Stenbider fiskeri i Kangaatsiaq og Diskobugten

Stenbiderfiskeriet i NAFO 1Ba Kangaatsiaq-området og i NAFO 1A Disko bugt området åbnes op for stenbiderfiskeriet mandag den 20. april 2020.

Forvaltningsområdet Kangaatsiaq NAFO 1Ba har en samlet kvote på 113 tons, mens forvaltningsområdet NAFO 1A Disko bugten har en samlet kvote på 127 tons.

Fiskeriperioden er på 60 dage fra og med den dag, hvor fiskeriet starter.

Kontaktperson John Biilmann, AC-fuldmægtig, Departementet for Fiskeri og Fangst. E-mail: johb@nanoq.gl