Aflysning af folkeskolens afgangsprøve

Naalakkersuisut har på baggrund af indstilling herom fra Naalakkersuisoq for Uddannelse Ane Lone Bagger, besluttet at udstede en bekendtgørelse, der aflyser årets afgangsprøver for folkeskolens 10. klasser.

Ane Lone Bagger oplyser, at hun forud for indstillingen har holdt gode og konstruktive møder herom med borgmestrene for landets 5 kommuner og lærernes fagforening IMAK.

Eleverne vil i stedet kort før sommerferien modtage standpunktskarakter i fagene, og disse vil blive overført til afgangsbeviset som erstatning for de afsluttende prøver.

Baggrunden for beslutningen er de sidste ugers skolelukning og nødundervisning samt den fortsatte skolelukning i Nuuk og fortsatte restriktioner og anbefalinger, der berører de øvrige skoler.

Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger udtaler: ”Undervisningsforholdene for eleverne har været – og er fortsat – meget forskellige. En gennemførelse af Folkeskolens afgangsprøver vil derfor ikke stille eleverne lige i forudsætninger og dermed bedømmelse af deres prøveresultater. Især vil det kunne have negative konsekvenser for de elever, der grundet hjemlige eller praktiske forhold kan have haft svært ved at få det optimale ud af nødundervisningen. Nu kan skolerne i stedet koncentrere sig om at undervise alle elever bedst muligt resten af skoleåret.

For yderligere oplysning kontakt: Simon Lennert (Uddannelsesstyrelsen) telf. 34 62 96 mail: sile@nanoq.gl