Pressemeddelelse – svar til Sermitsiaq Netavis

Udpegninger af bestyrelsesmedlemmer i de selvstyreejede aktieselskaber.

Sermitsiaq Netavis har de seneste dage skrevet flere artikler om udpegninger af bestyrelsesmedlemmer i Illuut, Visit Greenland og KAIR. Efter artiklerne er offentliggjort er følgende spørgsmål fremsendt til mig, som Formand for Naalakkersuisut:

Hej Steve,

 

Vil du videreformidle nedenstående spørgsmål til Kim og sende mig svarene.

Hvorfor har det været nødvendigt at lave en så gennemgribende udskiftning i de tre selvstyreejede selskaber: Visit Greenland, Illuut og Kalaallit Airports?

Gerne begrundelser til hver enkelt selskab.

Hvorfor har det været så vigtigt at få gennemført bestyrelsesudskiftninger på ekstraordinære generalforsamlinger?

Hvorfor har du ikke kunnet vente til de ordinære generalforsamlinger for alle selskabers vedkommende er nært forestående?

Maliina Abelsen har fået en forklaring på sit exit, at det var en politisk beslutning. Hvad er din begrundelse for at få en ny formand?

Hvorfor skal en fisker/politiker ind i bestyrelsen for et lufthavnsselskab (Niels Thomsen)?

--

Med venlig hilsen

Jørgen Schultz-Nielsen,

internetredaktør

Da spørgsmålene i nogen grad er overlappende er det følgende et samlet svar på de fremsendte spørgsmål.

Bestyrelsen er en vigtig del af aktieselskabernes ledelse. Derfor lægger Naalakkersuisut vægt på, at bestyrelsen i hvert enkelt selskab altid rummer den rigtige sammensætning af kompetencer, kontinuitet og fornyelse.

Det er et fast punkt på dagsordenen, at der hvert år skal tages stilling til bestyrelsessammensætningen i forbindelse med den ordinære generalforsamling i hvert enkelt aktieselskab.

Derfor gennemføres der hvert år en evaluering af bestyrelserne i aktieselskaberne, ligesom hvert enkelt selskabs økonomi og fremtidsudsigter analyseres. Det er på grundlag af disse evalueringer og analyser, Naalakkersuisut træffer beslutning om bestyrelsens fremtidige sammensætning, herunder om der skal indsættes nye bestyrelsesmedlemmer.

I de situationer, hvor Naalakkersuisut beslutter at indsætte nye bestyrelsesmedlemmer, sker det altid ud fra en vurdering af selskabets behov. Det kan skyldes naturlig afgang i den siddende bestyrelse; men det kan også skyldes et ønske om at tilføre selskabets øverste ledelse nye profiler og kompetencer.

Naalakkersuisut er meget opmærksom på det ansvar, der følger med en aktiv ejerpolitik. Selvstyrets aktieselskaber løser vigtige samfundsopgaver og vi skal som repræsentant for ejeren medvirke til, at selskabets ledelse har den rette sammensætning i forhold til selskabets behov og fremtidens udfordringer. Det gør vi i forbindelse med de årlige generalforsamlinger, hvor der blandt andet skal tages stilling til bestyrelsens sammensætning.

Selvstyrets aktieselskaber er i dag veldrevne og de har en sund økonomi. Derudover bidrager de til samfundsøkonomien med tusindvis af arbejdspladser og de betaler skatter og afgifter på lige fod med det private erhvervsliv. Det kan alle i hvert enkelt selskab være stolte af - også både siddende og tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Jeg er fuld af respekt og anerkendelse for det arbejde, bestyrelsesmedlemmerne udfører i Selvstyrets aktieselskaber. Derfor vil jeg gerne understrege, at når Naalakkersuisut foretager udskiftninger i et selskabs bestyrelse, er det ikke udtryk for desavouering eller ”fyring” af de afgående bestyrelsesmedlemmer; men et ønske om at sikre en løbende fornyelse i selskabets ledelse.

Normalt vil jeg ikke kommentere på sager med enkeltpersoner, men jeg vil præcisere at Niels Thomsen hverken er fisker eller politiker. Han har en kandidat grad i administration (Cand. Scient Adm), administrerende direktør i privatvirksomhed i gennem mange år og har mange års erfaring i bestyrelsesarbejdet, f.eks. har han været bestyrelsesformand i KNI.

Baggrundsmateriale samt politikker og retningslinjer om Selvstyrets aktieselskaber kan findes på Naalakkersuisuts hjemmeside under Formandens Departement.

For yderligere oplysninger: Ministersekretær Steve Sandgreen, stev@nanoq.gl eller mobil 596659.