Nye retningslinier for samfund og borgere

Gældende for rejseaktivitet til og med 30. april
 1. Alle rejser internt i Grønland, samt til og fra Grønland er fortsat lukket til og med 30. april med undtagelse af rejser godkendt af Politi og Landslæge igennem visitationsgruppen.
 2. Rejser mellem distrikter frarådes på et kraftigste.
 3. Unødvendige rejser internt i et distrikt frarådes på det kraftigste. Nødvendige rejser forstås bl.a. som rejser med det formål at opretholde erhvervslivet og øvrige samfundsfunktioner.
Gældende for hele landet fra den 14. april kl. 00:01 til 30. april kl. 23.59 eller indtil andet meddeles
 1. Alle sundhedsfaglige råd fra Landslægeembede fastholdes.
 2. Forsamlingsforbud på 10 personer, hvis der ikke foreligger andre instrukser som regulerer social adfærd/undtaget steder/konkret tilladelse.
 3. Den 14. april opstarter undervisningen gradvist for folkeskoler uden for Nuuk og i alle landets uddannelsesinstitutioner under særlig instruks, og under forudsætning af:
 • at eleverne ikke krydser distriktsgrænser for at møde i skolen
 • at der ikke er nogen ændring i risikovurdering fra Landslægeembede
Instruksen skal tage hensyn til:
 • videst muligt plads omkring eleverne/studerende; bl.a. ved at udnytte alle skoleinstitutionens arealer, maksimalt udnyttelse af skoledagen o.l.
 • at alle råd til hygiejne i vidst muligt omfang overholdes: fysisk afstand, håndhygiejne, håndsprit.
 • at genoptagelsen af skolegangen sker i etaper
 • at kantine lever op til hygiejne kravene for butikker
4. Det anbefales, at alle arbejdspladser, både offentlige og private, organiserer sig således, at så mange som muligt arbejder fra hjemmearbejdende indtil 1. maj.
For Nuuk fastholdes den nuværende bekendtgørelse om erhverv med fysisk kontakt indtil videre.

5. Retningslinier for butiksåbent fastholdes indtil videre, og der indføres vejleding til åbning for butikker uden egen indgang i storcentret.

6. Det er en politisk beslutning, at skoler og daginstitutioner i Nuuk fortsat holdes lukket indtil videre. Fjernundervisningen vil fortsætte på samme niveau, og der skal tages hånd om afgangsklassers forberedelse til eksamen og afholdelse af eksamener.