Tæt dialog mellem rigsmyndighederne har båret frugt

Bedre lønforhold for politi- og anstaltsbetjente har været højt prioriteret i Naalakkersuisuts Strategi- og indsatsplan på justitsområdet. De seneste tre år har bedre lønforhold derfor været et fast punkt på møderne mellem skiftende justitsministre og medlemmer af Naalakkersuisut for justitsområdet. 

”Det var således med stor glæde og tilfredshed, at jeg i går den 6. april modtog nyheden om, at Justitsministeriet har afsat 38,4 millioner kroner til et lønloft til anstaltsbetjente i Grønland.” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen og fortsætter: ”Jeg vil gerne takke den danske regering for, at de i lighed med Naalakkersuisut, har prioriteret dette område. At sikre lige lønvilkår for statens ansatte i Grønland er således et af de områder, der står øverst på listen i Naalakkersuisuts Strategi og indsatsplan på justitsområdet, og et emne som både jeg og mine forgængere har debatteret med de siddende justitsministre.”

Bevillingen er en del af en pulje på i alt 49,2 millioner kroner på den danske finanslov. Denne pulje skal i perioden 2020-2023 skal benyttes på initiativer på justitsområdet i Grønland.

Delaftalen sikrer, at anstaltsbetjente i Grønland fremover vil få en grundløn svarende til deres kollegaer i Danmark ansat i hovedstadsområdet. Justitsministeriet forventer, at delaftalen samtidig vil bidrage til at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Du kan se hele Naalakkersuisuts Strategi- og indsatsplan på justitsområdet her: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Familie%20og%20Justits/DK/Strategi%20og%20indsatsplan%20p%C3%A5%20justitsomr%C3%A5det.pdf

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160