Forsøgsfiskeri efter blandede arter kystnært i Østgrønland

Naalakkersuisut har oprettet et forsøgsfiskeri efter blandede arter kystnært i Østgrønland for linefartøjer.

Formålet med fiskeriet er at finde nye fiskepladser indenskærs i Østgrønland, særligt omkring Tasiilaq.

Forsøgsfiskerikvoten er 100 procent landingspligtig i Grønland.

Både grønlandske og udenlandske linefartøjer kan opnå licens til fiskeriet.

Licensmængden for deltagende aktører fastsættes efter fartøjskapacitet og fiskeriplan, dog maksimalt 300 tons pr. fartøj.

Licens kan kun tildeles ansøgere som fremsender en udførlig fiskeriplan samt en beskrivelse af hvordan det planlagte fiskeri bidrager til det overordnede projektformål.

Forsøgsfiskerikvoten er gældende fra kysten til 3 sømil uden for basislinjen i området mellem 65oN og 66o30’N ud over de tre ICES rektangler rundt om Tasiilaq hvor der i forvejen fiskes (600B2, 600B3, 610B3).


Der kan ansøges om licens til forsøgsfiskeriet indtil 1. maj 2020.

Der skal ansøges ved hjælp af ansøgningsskema til forsøgsfiskerier som kan findes  her.

Ansøgningen indsendes til Departementet for Fiskeri og Fangst, apnn@nanoq.gl

Guide til ansøgning om forsøgsfiskeri findes her.

For yderligere oplysning kontakt Afdelingschef Birgitte Jacobsen, bija@nanoq.gl