Berigtigelse

Berigtigelse af artiklen ”Naalakkersuisoq for finanser: Solidaritet er nødvendig”, bragt på www.knr.gl lørdag d. 28. marts

Af Departementet for Boliger og Infrastruktur

Det fremgår af artiklen at Anlægs- og Renoveringsfonden hører under Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsens ressortområde i Departementet for Boliger og Infrastruktur.

Dette er ikke korrekt. Ansvaret for administration og prioritering af bygge- og anlægsopgaver, der er optaget med anlægsbevilling i Anlægs- og Renoveringsfonden, påhviler de enkelte ressortområder.

De bygge- og anlægsopgaver, der hører under Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsens ressortområde, er således kun opgaver inden for bolig- og infrastrukturområdet, med de bevillinger tilknyttet hertil jf. Finanslov 2020. Tilsvarende gør sig gældende for øvrige ressortområder.  

Anlægs- og Renoveringsfonden reguleres overordnet af Budgetloven. Der aflægges et årligt regnskab for projekterne i Anlægs- og Renoveringsfonden som en del af Landskassens Regnskab, som Naalakkersuisoq for Finanser er ansvarlig for.

For nærmere information kontakt Departementet for Boliger og Infrastruktur på box909@nanoq.gl.