Qilaatersorneq nomineringsforslaget er nu underskrevet og indsendt til UNESCO

I 2018 besluttede Naalakkersuisut at sende et forslag til det danske kulturministerium om at nominere Qilaatersorneq til UNESCOs repræsentative liste over immateriel kulturarv. Beslutningen blev truffet på baggrund af en ansøgning herom fra Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu og udøvere af trommedans.

Den repræsentative liste over immateriel kulturarv er en liste med eksempler på immateriel kulturarv i forskellige lande og på tværs af lande med det formål at skabe større synlighed af kulturarvens mangfoldighed og sikre øget bevidsthed om dens betydning. Den repræsentative liste er ikke tænkt hierarkisk, men indeholder gode eksempler på, hvad immateriel kulturarv kan være. UNESCOs immaterielle lister er designet til at fremhæve den levende kultur, der binder mennesker sammen. Listerne indeholder derfor ikke elementer, der er unikke, men aspekter alle kan nikke genkendende til, såsom forskellige slags danse, mad og festligheder.

Canada og Rusland har ikke ratificeret UNESCO’s konvention for immateriel kulturarv, og USA har meldt sig ud af UNESCO. Grønland er på nuværende tidspunkt derfor det eneste arktiske land, der kan søge om at få inuit immateriel kulturarv på UNESCO’s repræsentative liste. Ansøgningen Qilaatersorneq – Inuit Drum Dancing and Singing, er skrevet således, at den også tager højde for de øvrige oprindelige folk i Arktis, der bruger rammetrommen. Såfremt et eller flere af de omtalte lande ratificerer 2003 konventionen, vil de også kunne søge om at få Trommedans optaget på listen uafhængigt af Grønlands eventuelle optagelse.

Ud over den repræsentative liste omfatter konventionen for immateriel kulturarv også en liste over presserende behov for beskyttelse samt et register over gode sikringspraksisser i de enkelte medlemslande. Her er der særligt fokus på videreførelsen af immateriel kulturarv, dvs. gode metodiske eksempler på programmer, projekter og aktiviteter, hvorigennem immateriel kulturarv videregives.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger udtaler: Trommen spiller en væsentlig rolle i den grønlandske kultur, og det er derfor glædeligt, at ansøgningen nu er underskrevet og indsendt til UNESCO. Det er Naalakkersuisuts, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu og interessenternes formodning, at en optagelse på listen vil kunne resultere i bl.a. en øget opmærksomhed omkring trommen og dens betydning, og dermed bidrage til at trommedans forbliver en levende kulturarv.

Danmark sender samlet set 3 forskellige ansøgninger til UNESCO. Ud over den grønlandske ansøgning ”Qilaatersorneq” er der følgende ansøgninger:

Den dansk-tyske ansøgning
Mindretallene i den dansk-tyske grænseregion gik i 2016 sammen om at arbejde på en nominering af ”Den dansk-tyske minoritetsmodel – en ramme for fredelig sameksistens i en kulturel mangfoldig region” til optagelse. Minoritetsmodellen bygger på respekt for kulturel forskellighed og en opfattelse af kulturel mangfoldighed som merværdi.

Den nordiske klinkbådstradition
En fællesnordisk ansøgning om optagelse af den nordiske klinkbådstradition – som er en skrogkonstruktion, hvor plankerne i skroget overlapper hinanden. Klinkbådstraditionen er en vigtig del af den nordiske kystkultur og kulturarv. Norge er hovedansøger, men såvel Sverige, Island, Færøerne, Finland, Åland og Danmark står bag nomineringen.


Eventuelle spørgsmål rettes til:
Line Hasselriis (Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)
Toqq/direkte 345708
LAND@nanoq.gl