Tillægsbevilling til ekstraordinære sundhedsfaglige

Naalakkersuisut og Finans- og Skatteudvalget har netop godkendt en tillægsbevilling, som giver Naalakkersuisut hjemmel til at afholde merudgifter til ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af situationen omkring coronavirus.

 

I de kommende måneder vil Naalakkersuisut danne sig et overblik over de nødvendiggjorte foranstaltningers omfang, efterhånden som disse lader sig afdække.

 

Udgifterne til ekstraordinære foranstaltninger kan fx omfatte transport af smittede personer til behandlingsfaciliteter og den afledte behandlingsaktivitet. Endvidere kan det omfatte udgifter til sundhedsfagligt personale til varetagelse af patientbehandling, herunder ved ophold i andre byer og bygder end deres normale arbejdssted. Desuden kan det omfatte udgifter til gennemførsel af test, medicin, ekstraordinære løn- og vikarudgifter, indkvartering af smittede personer i isolation og information mv.

 

Naalakkersuisut bemyndiges samtidig til at oppebære og disponere indbetalinger til støtte for bekæmpelse af coronavirus. Der er på nuværende tidspunkt blevet givet tilsagn om en større donation på 2 mio. kr. fra Polar Seafood A/S til køb af udstyr i forbindelse med bekæmpelse af coronavirussen.

 

Vi takker Finansudvalget for tillægsbevillingen og kan oplyse, at sundhedsvæsenet er sat i højeste beredskab og er klar til løfte opgaven, såfremt der skulle opstå behandlingskrævende patienter,” siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ministersekretær Inger Heilmann Larsen på mail ihla@nanoq.gl eller på tlf.: 346495