Ekstra midler afsat til krisecentrene

Coronasituationen og særligt nedlukning af Nuuk presser familier, der i forvejen er udfordret.  Krisecentret i Nuuk oplever i denne tid en stigning af henvendelser fra voldsudsatte eller truet børn og kvinder, som ønsker at få en plads i krisecentret. Det forudses, at det samme kan komme til at ske i resten af landet. Derfor har Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold afsat ekstra midler, som krisecentrene kan søge til støtte af ekstraordinære personaleudgifter som følge af den nuværende situation.

”Vi ved, at konflikter øges i familier som i forvejen er udfordrede. Naalakkersuisut ønsker, at disse kvinder og deres børn får den nødvendige hjælp, så de har et trygt sted at søge hen” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen og fortsætter ”jeg er derfor glad for at Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold har kunnet afsætte ekstra midler så det bliver muligt for alle landets krisecentre, at søge om midler til støtte af de ekstraordinære personaleudgifter som følger af kapacitetsudvidelser”.

I denne tid hvor familierne presses af de forholdsregler som er helt nødvendige for at forebygge spredning af COVID19 virus modtager Krisecenteret i Nuuk flere henvendelser fra voldsramte kvinder med børn, som ønsker tryghed. Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq har i samarbejde sikret, at der bliver oprettet ekstra krisecenterpladser i Nuuk til disse voldudsatte kvinder og deres børn.

Fakta:

Støttemuligheder:

Der kan ydes tilskud på op til 50% af et krisecentres driftsudgift, under finanslovskonto 30.14.29 ”Indsatser med sociale formål.” Det er på denne konto der er afsat yderligere midler til formålet.

Krisecentre:

Et krisecenter er her defineret som et midlertidigt bosted for kvinder eller mænd, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Der er i dag otte krisecentre og et nationalt behandlingstilbud til voldsramte.

Krisecenter Naneruaq
E. Kristiansen Aqq. 9A/488
3952 Ilulissat
Telefon: 94 39 13 / 54 63 60
Illernit (Nationalt behandlingstilbud)
Qeqertarsuaq
Telefon: 92 19 19

Saaffiginnittarfik Qarajaq
Killerpaat 35
3950 Aasiaat
Telefon: 89 10 06 / 53 57 60 / 53 57 60 (Døgnvagt)

Krisecenter Ukkaq
c/o Socialforvaltningen Kangaatsiaq
B-78
Postboks 80
3955 Kangaatsiaq
Telefon: 87 21 32 / 87 21 35 / 58 68 97 (efter kl. 16 – Socialvagten)

Krisecenter Nuuk
Sipisaq kujalleq
3900 Nuuk
Telefon: 36 61 00 / 36 61 13 / 55 46 47 (Døgnvagt)

Krisecenter Paamiut
Ortorsuup aqq. B-681
3940 Paamiut
Telefon: 36 76 28 (hverdage kl. 8-16) / 23 34 90 (Døgnvagt)

Saaffiginnittarfik ”Sikkersoq”
Kamikoorfik Blok G nr. 9
3920 Qaqortoq
Telefon: 49 38 35

Qimarnguik Ornitaq
Blok D 25
3921 Narsaq
Telefon: 53 11 82

Naaqqavi
Attertup Nuua B-1168
3913 Tasiilaq
Telefon: 36 77 86 / 56 01 54 (Vagttelefon)

Alliaq er et behandlingstilbud, hvor psykologer hjælper mennesker, der tyr til vold, med at finde andre måder at udtrykke sig på. Tilbuddet er anonymt og gratis. Alliaq kan kontaktes på telefon 34 50 40 mandag og torsdag mellem 20.00 og 22.00. Eller man kan udfylde kontaktformularen på alliaq.gl

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160