Rusmiddelbehandling under den nuværende risikosituation omkring Covid-19

Situationen omkring Covid-19 sygdommen udvikler sig hele tiden og med baggrund i den nyeste udvikling, må tilbuddet om rusmiddelbehandling ændres.

Rusmiddelbehandling er af den danske sundhedsstyrelse vurderet til at være en såkaldt ”kritisk funktion”. Behandlingen lukker derfor ikke.

Fra i morgen den 20. marts vil alle i behandling i et Allorfikcenter blive kontaktet med et tilbud om telefonisk behandling eller behandling over video. Kun borgere, der ikke kan gøre brug af disse muligheder vil blive tilbudt behandling ved fysisk fremmøde.

Al gruppebehandling i Allorfikcentrene udsættes.

Centrene vil kun være åbne for fysisk fremmøde mandag og fredag efter aftale, men alle centrene kan kontaktes telefonisk eller over mail dagligt i tidsrummet 9-15. Der kan ske ændringer i mulighed for fysisk fremmøde, hvis behovet ændres. Kontakt ved behov de enkelte centre på nedenstående telefon/ mail

Allorfik Avannaa, Ilulissat Tlf.: +299 222550, mail: aloik.avannaa@allorfik.gl
Allorfik Kujalleq, Qaqortoq Tlf.: +299 346693, mail: allorfik.kujalleq@allorfik.gl
Allorfik Qeqertalik, Aasiaat Tlf.: +299 539838, mail: allorfik.qeqertalik@allorfik.gl
Allorfik Qeqqata, Sisimiut Tlf.: +299 584343, mail: allorfik.qeqqata@allorfik.gl
Allorfik Sermersooq, Nuuk Tlf.: + 299 531242, mail: allorfik.sermersooq@allorfik.gl

Rådgivningstelefonen i Videncenter om Afhængighed kan stadig kontaktes på Tlf./SMS: +299 525343, mail: allorfik@allorfik.gl

Behandlingen ved Katsorsaavik Nuuk i Nuuk fortsætter, men ændres ud fra de vejled-ninger, som kommer fra Landslægeembedet. Der modtages dog ikke nye borgere i behandling.

For yderligere oplysninger om behandlingen, se allorfik.gl

Kontakt for pressemeddelelsen: Leder af Allorfik Birgit Niclasen, mail: bivn@allorfik.gl