Hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 situationen

COVID-19 situationen medfører en svær situation for de grønlandske virksomheder. Mange virksomheder oplever en markant nedgang i deres omsætning, og nogle må endda helt lukke ned for en periode, mens COVID-situationen står på.

Samtidig er flere ansatte også bekymrede for deres job og forsørgelsesgrundlag, hvis de bliver afskediget, fordi virksomheden må lukke.

Der er behov for akut økonomisk hjælp, for at afbøde situationen.

Derfor har Naalakkersuisut etableret to hjælpepakker, der skal støtte det private erhvervsliv og lønmodtagerne økonomisk igennem foreløbig de kommende tre måneder.

Pakke til understøttelse af erhvervslivet
Der er etableret en ”akutpakke” rettet mod private virksomheder inden for hotel, restauration samt visse serviceerhverv og lign. Disse virksomheder oplever allerede nu akutte økonomiske udfordringer som følge af massive aflysninger. Det samme gør de virksomheder, som er blevet pålagt at lukke midlertidigt.

Der er også etableret en ”generel erhvervspakke”, som hurtigt og effektivt skal kunne afbøde økonomiske problemer i andre sektorer, herunder fiskerisektoren, anlægsbranchen og transportsektoren m.fl.

Begge hjælpepakker indeholder mulighed for, at virksomheder, der oplever et tab på min. 30 pct. af omsætningen, kan ansøge om kompensation for direkte aflysninger eller for virksomhedens faste udgifter.

Herudover kan virksomhederne tilbydes en ansvarlig låneordning inden for rammerne af erhvervshjælpepakken.

Der kan makimalt ydes kompensation og/eller lån på 1 mio. kr. pr virksomhed pr. måned under erhvervspakkerne.

Der er indtil videre allokeret 50 mio. kr. til akutpakken og 100 mio. kr. til den generelle erhvervspakke.

Pakke til understøttelse af arbejdstagerne i private virksomheder
Der er afsat 107 mio. kr. til kompensation til lønudgifter for de lønmodtagere i Grønland, som private virksomheder vælger at hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19 situationen.

Et andet initiativ, som Naalakkersuisut har iværksat for at understøtte at erhvervslivet kan komme igennem den særlige periode med COVID-19 er at forlænge virksomhedernes frister for betaling af skatter og afgifter m.v.

Initiativet indebærer, at Naalakkersuisut er blevet bemyndiget til at kunne forlænge fristerne for betaling af skatter og afgifter m.v. og dermed give virksomhederne mulighed for at styrke deres likviditet.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked Jess Svane udtaler:

”Det er med stor glæde, at Naalakkersuisut nu kan præsentere en samlet hjælpepakke, som er udarbejdet i tæt samarbejde med alle dele af arbejdsmarkedets parter. Jeg er stolt af, at vi med pakken kan sikre, at der i de kommende tre måneder er spændt et sikkerhedsnet ud under de virksomheder og arbejdstagere, som lige nu lider store tab på grund af COVID-19 situationen.”

Direktør Brian Buus Pedersen, Grønlands Erhverv, Formand for SIK Jess G. Berthelsen, og Formand for Nusuka Gerth Lynge, Formand for KNAPK Henrik Sandgreen udtaler:

”Det er med tilfredshed, at vi kan konstatere, at de sidste mange dages intense arbejde med de forskellige hjælpepakker endelig er afsluttet med et godt resultat. Vi kan nu søsætte en række initiativer til det grønlandske erhvervsliv og arbejdsmarked, som skal afbøde de værste økonomiske konsekvenser af COVID-19-situationen.”

Der kan ansøges om ydelser under såvel erhvervspakkerne som hjælpepakken til arbejdstagere (lønkompensation til private virksomheder) fra mandag d. 23. marts 2020 kl. 12.00. Adgang til ansøgningerne sker via erhvervsportalen www.businessingreenland.gl (www.big.gl), hvorfra der under COVID-19 menuen er links til de forskellige pakker.

www.big.gl findes ligeledes en beskrivelse af pakkernes indhold og ansøgningskriterier.

For nærmere information henvises til:
  • Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked Jess Svane på telefon 34 50 00
  • Formand for SIK Jess G. Berthelsen på telefon 32 21 33
  • Direktør for Grønlands Erhverv Brian Buus Pedersen på telefon +45 42 68 00 11
  • Formand for KNAPK Henrik Sandgreen på telefon 32 24 22
  • Formand for Nusuka Gerth Lynge på telefon 48 53 57