Fremdrift i to sjældne jordartsprojekter i Sydgrønland

Dialogen mellem råstofmyndigheden og Tanbreez Mining Greenland A/S og Greenland Minerals A/S ser nu endelig ud til snart at komme et skridt videre i processen.

”Det er glædeligt, at der er fremdrift i de to sjældne jordartsprojekter i Sydgrønland. Begge Projekter har store potentialer. Det er vigtigt at genkende og imødekomme den øgede interesse og efterspørgsel for bl.a. sjældne jordarter for at få projekterne i gang. Naalakkersuisut forventer, at begge projekter snarest opfylder råstoflovens krav, og dette vil give en mulighed for at etablere en mineindustri i Sydgrønland. Det vil gavne hele Grønland, men særligt Kommune Kujalleq i form af nye arbejdspladser”, siger Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer.

Greenland Minerals A/S klargøre det endelige udkast til Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM). Selskabet forventer at fremsende redegørelsen til Miljøstyrelsen for Råstofområdet snarest muligt. Såfremt VVM'en lever op til råstoflovens krav, vil Naalakkersuisut påbegynde den offentlige høringsproces.

Den 1. januar 2020 trådte en ændring af råstofloven i kraft. Dette ændringsforslag fjerner kravet om at dokumentere et kommercielt udnytteligt depositum for at få en udnyttelseslicens (jf. råstofloven, § 29, stk. 2). Ændringen sigter mod at forbedre den administrative proces med at ansøge om en udnyttelsestilladelse. En ansøger skal dog stadig dokumentere en geologisk forekomst i henhold til bestemte internationale rapporteringsstandarder. Alle de øvrige krav og procedurer for at få en udnyttelsestilladelse, herunder de sociale og miljømæssige konsekvensanalyser, forbliver uændrede og er beskrevet i råstofloven.

Departementet for Råstoffer har siden 2015 været i dialog med Tanbreez Mining Greenland A/S om en udnyttelsestilladelse til den sjældne jordartsforekomst ved Killavaat Alannguat (Kringlerne) i Sydgrønland. Tanbreez ansøgte om en udnyttelsestilladelse i august 2013. Ansøgningen blev afvist i 2015 grundet manglende dokumentation. Siden har Tanbreez indsendt fornyet ansøgningsmateriale, og det forventes, at forhandlingerne mod en udnyttelsestilladelse snart vil starte.

For yderligere information, kontakt Departementschef i Departementet for Råstoffer, Jørgen T. Hammeken-Holm, . Tlf.: +299 34 68 46 Mail: joeh@nanoq.gl