Fiskerikommissionsmøde i Maniitsoq aflyst

Grundet udviklingen i forbindelse med Covid-19 (Corona-virus) har Fiskerikommissionens formandskab besluttet at aflyse det forestående kommissionsmøde i Maniitsoq 31.marts - 2. april.

Det planlagte borgermøde, dialogmøderne med interessenter samt virksomhedsbesøg bliver derfor desværre også aflyst.

”Vi havde virkelig set frem til dette møde. Dels skulle vi behandle nogle af de mest centrale spørgsmål i kommissoriet, dels er vi så langt i arbejdet, at det ville have været dejligt at kunne slå søm i flere elementer af det, dels – og ikke mindst – får vi desværre i denne omgang ikke mulighed for at drøfte vore tanker med befolkningen på borgermøde. Vi havde også set meget frem til endnu engang at kunne drøfte vigtige dele af vores arbejde med de politiske tilforordnede”
, siger formand for kommissionen, Jens Paulsen.

Han tilføjer: ”Jeg tror dog, at det giver sig selv, at vi har måttet træffe beslutningen om at aflyse, og at der er en bred forståelse herfor.”

Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling, hvordan arbejdet i Fiskerikommissionen kan undgå at blive forsinket, og der vil også blive set mulighederne for at kunne afholde et af de kommende møder i Maniitsoq.


Med venlig hilsen

Peter Hansen
Sekretær for Fiskerikommissionen,

Fiskerikommissionen