Præcisering af reglerne for fangst af isbjørn

foto Øystein Wiig Zoologisk Museum, Oslo


På baggrund af hændelse i weekenden, angående fangst af isbjørn ved Tasiusaq i Nanortalik forvaltningsområde, med muligvis ulovlig fangstmetode, skal Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug komme med følgende præcisering af reglerne:

Jævnfør Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 14. september 2018 om fangst og beskyttelse af isbjørne, §14, stk. 1, bestemmes at:

”Fly, helikoptere og motordrevne køretøjer, herunder snescootere og ATV’ere, samt fartøjer, der ifølge deres målebrev er mere end 15 meter længde over alt, må ikke anvendes under jagt på isbjørn eller til befordring til og fra fangstområdet. Det er forbudt at anvende droner under fangst af isbjørn.”

Overtrædelse af ovennævnte forhold, kan medføre politianmeldelse, konfiskering og bøde, jævnfør bekendtgørelses § 23.

Det skal gentages at det er forbudt at anvende snescootere i forbindelse med fangst af isbjørne.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04 , e-mail: amalie@nanoq.gl