Naalakkersuisut og arbejdsmarkedets parter drøfter hjælpepakker til det grønlandske erhvervsliv og arbejdsmarked i forbindelse med COVID-19-situationen

Spredningen af COVID-19 medfører aflysning af visse forretningsmæssige aktiviteter i såvel Grønland som i andre lande. Situationen kan påvirke indtjeningen i mange små og større virksomheder, herunder bl.a. i turisme-, service- og oplevelseserhvervene.

Naalakkersuisut, GE, SIK, KNAPK og NUSUKA m.fl. drøfter i disse dage forskellige modeller til afbødning af de mulige negative konsekvenser af den globale COVID-19-situation for de grønlandske arbejdstagere og erhvervslivet.

Konkret har parterne gennemgået de økonomiske og beskæftigelsesmæssige muligheder og konsekvenser af alternative løsningsmodeller. I drøftelserne er bl.a. indgået modeller inspireret af tiltag i andre lande.

Parterne er i dag blevet enige om at anbefale konkrete modeller til understøttelse af såvel arbejdstagere som erhvervsliv. Anbefalinger omfatter bl.a. akutpakker til de mest nødlidende erhverv.

Parterne har ligeledes besluttet, at nedsætte et COVID-19 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg bestående af relevante departementer og arbejdsmarkedsparter. Udvalget skal følge situationen på arbejdsmarkedet og erhvervslivet tæt mhp. løbende at kunne foreslå nødvendige tiltag.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked Jess Svane, Direktør Brian Buus Pedersen, Grønlands Erhverv, Formand for SIK Jess G. Berthelsen og Formand for NUSUKA Gerth Lynge, samt KNAPK`s Formand Henrik Sandgreen udtaler i den forbindelse:
”De igangværende møder er gennemført i en positiv og konstruktiv atmosfære. Det er vigtigt for landets arbejdstagere og virksomheder, at vi i fællesskab kan pege på effektive tiltag, der kan afbøde de negative effekter af COVID-19-situationen. Vi er derfor glade for at kunne aflevere vores anbefalinger til Naalakkersuisut allerede i dag”.

For nærmere information henvises til:
  • Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked – Jess Svane, tlf. 345000
  • Formand for SIK - Jess G. Berthelsen, tlf. 322133
  • Direktør for Grønlands Erhverv - Brian Buus Pedersen, tlf. +4542680011
  • Formand for Nusuka - Gerth Lynge, tlf. 485357
  • Formand for KNAPK – Henrik Sandgreen, tlf. 588192