Tidsrammen for kommissionens arbejde udvides

Naalakkersuisut har i dag, torsdag den 12. marts 2020, besluttet at godkende en mindre udvidelse af tidsrammen for Fiskerikommissionens arbejde til medio oktober 2020.

Naalakkersuisut har desuden besluttet at bemyndige Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug til at udpege en faglig tilforordnet med særlige grønlandske sprogkundskaber.

Udvidelsen af tidsrammen vil blandt andet sikre, at Fiskerikommissionen kan aflevere en gennemarbejdet betænkning, hvor alle opgaver i kommissoriet er behandlet dybdegående og for at udarbejde de i kommissoriet forudsatte og nødvendige konsekvensanalyser af dens anbefalinger, er der behov for en mindre udvidelse af tidsrammen for Fiskerikommissionens arbejde. Kommissionen forventer at kunne aflevere en betænkning medio oktober 2020.

Den faglig tilforordnede vil endvidere sikre, at alle borgere i landet har mulighed for at deltage og bidrage til Fiskerikommissionens arbejde via borgermøder, er det fundet nødvendigt at have en uvildig faglig tilforordnet, der kan præsentere Fiskerikommissionens foreløbige overvejelser og besvare borgernes henvendelser direkte ved Fiskerikommissionens borgermøder.

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: jio@nanoq.gl