Overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne

Borgmester Charlotte Ludvigsen udtaler i en pressemeddelelse d. 2. marts 2020, at Naalakkersuisut har foretaget en politisk kovending og vil nu have samtlige offentligt ejede lejeboliger ind under én og samme boligadministration. Yderligere udtaler Charlotte Ludvigsen:

”Jeg kan imidlertid ikke forestille mig, at Naalakkersuisut forventer, at de kan overtage boliger til flere milliarder kroner gratis”.

Til borgmester Charlotte Ludvigsens udtalelse skal det på det kraftigste pointeres at det aldrig har været Naalakkersuisut´s intention at overtage kommunernes boliger.

Overdragelse af Selvstyrets lejeboliger til kommunerne var et emne, der blev fremlagt på en temadag den 3. marts. Ved fremlæggelsen deltog Naalakkersuisut og fire af landets fem borgmestre. Her blev der præsenteret en række fakta omkring vedligeholdelsesefterslæbet samt de fremtidige udfordringer der er på det samlede offentlige lejeboligområde. Yderligere blev der præsenteret 6 forskellige modeller for hvordan en fremtidig organisering af boligområdet kan se ud.

Den 4. marts blev emnet behandlet i Den Politiske Koordinationsgruppe. Her var der enighed om at fastholde en tidligere principbeslutning om at overdrage Selvstyrets lejeboliger til kommunerne.

Renoveringsbehovet vokser med 0,5 til 1 mio. kr. pr. dag i de offentlige udlejningsboliger. Der var enighed om at vi skal knække kurven, så forfaldet stopper.

Som forberedelse til overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne blev det også besluttet, at der bliver nedsat en fællesoffentlig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal komme med bud på flere forhold, herunder vedligeholdelsesefterslæbet og finansiering til udbedring af samme. Arbejdsgruppen skal ikke mindst tage en stillingtagen til hvordan kommunerne vil sikre en fremtidigt bæredygtigt husleje, så forfald af de offentlige boliger ikke fortsætter i fremtiden.

Udarbejdelse af beslutningsgrundlag
Der var enighed om, at overdragelsen af Selvstyrets lejeboliger forudsætter en samlet overdragelse til samtlige kommuner på én gang. Der var enighed om at dette sker den 1. januar 2022, med udgangspunkt i den fællesoffentlige arbejdsgruppes anbefalinger.

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen udtaler:

”Det er dejligt, at der nu er kommet en afklaring af, at kommunerne fortsat ønsker at få Selvstyrets boliger overdraget til kommunerne. Jeg vil fortsat arbejde for, at den fremtidige organisering har fokus på lejernes perspektiv og den bedst mulige samfundsøkonomi, dette med baggrund i et veldokumenteret og analyseret grundlag. Ikke mindst er jeg glad for vi er enige om at der skal gøres en indsats for at renoveringsefterslæbet ikke skal fortsætte med at vokse”.

Henvendelse for yderligere spørgsmål: ministersekretær Anders Samuelsen, ansa@nanoq.gl.