Vellykket møde i Den Politiske Koordinationsgruppe

Den 4. marts 2020 var borgmestre og Naalakkersuisut samlet i Kangerlussuaq til møde i Den Politiske Koordinationsgruppe. På mødet blev behandlet punkter både fra kommunerne og fra de enkelte departementer.

Et af de centrale emner var en helhedsplan for lejeboligområdet. Det er anslået, at den samlede lejeboligmasse forringes med mellem en halv og en hel million kroner hver eneste dag. Efter en grundig debat var der enighed om, at selvstyret sammen med kommunerne i en fællesoffentlig arbejdsgruppe udarbejder et forslag til et samlet grundlag for en selvbærende økonomi for lejeboligområdet.

I tilknytning til mødet kunne Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger på vegne af Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq officielt lancere den helt nye udgave af NunaGIS, som er Grønlands digitale geodataplatform. En af nyskabelserne er, at data fra Grønlands Statistik kan vises geografisk fordelt på kort. Borgmestrene og Naalakkersuisut udtrykte glæde over og tilfredshed med, at NunaGIS er blevet fornyet, om end der er områder, som endnu ikke er kommet på det nye NunaGIS.

På mødet var der enighed om at indstille, at såvel drift som videre udvikling af NunaGIS som fællesoffentligt forvaltningsredskab skal prioriteres.

- Den Politiske Koordinationsgruppe er et helt særligt politisk forum, som ikke kendes på samme måde i andre lande. Det giver os politikere en enestående mulighed for at vende sager af fællesoffentlig relevans, fortæller Kim Kielsen, der er formand for Den Politiske Koordinationsgruppe.

Der afholdes hvert år minimum to møder i Den Politiske Koordinationsgruppe.

For yderligere oplysninger kontakt:
Departementschef Hans-Peder Barlach Christensen på hape@nanoq.gl eller 53 57 06.