Foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris 2020Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er biodiversitet.

Nordisk Råds miljøpris 2020 skal fremme fremtidsrettede og innovative initiativer, som sikrer en mere righoldig natur for vores fælles fremtid. Årets pris fokuserer på biodiversitet som en kilde til velfærd og en forudsætning for vores eksistens.

Ifølge FN’s Naturpanel (IPBES) har tabet af biologisk mangfoldighed og naturens økosystemer aldrig været større, end det er nu. Forarmningen af naturen er også en trussel mod vores velfærd.

Områder med mange arter og habitater er bedre rustet til at tilpasse sig klimaforandringerne. Mange og forskellige bestøvere er en vigtig forudsætning for vores fødevareproduktion. Biodiversitet i vores livsmiljø gavner vores helbred.

Naturen i de nordiske lande er smuk, og vi har en lang tradition for at værne om den. Men med den globale opvarmning og artsforarmningen er det, vi gør i dag, ikke nok til at værne om biodiversiteten. Både naturlige miljøer og bebyggede områder kræver innovative og effektive løsninger, som kan øge mangfoldigheden af gener, arter og habitater, og visse steder er der endda behov for nye økosystemer.
Årets miljøpristema afspejler og understøtter FN’s verdensmål 14 og 15 om livet i havet og på land.

Kender du en erhvervsvirksomhed, organisation eller en person, som gør en indsats for at værne om mangfoldigheden i vores natur? Så har du nu mulighed for at nominere din kandidat til en fornem pris. Den eller det, som prisbelønnes skal have et nordisk perspektiv og virke i Norden og/eller i relation til parter uden for Norden.

Du kan nominere ved at udfylde et nomineringsskema på www.norden.org. Der skal vedlægges højst én A4 sides begrundelse.

Fristen for nominering af kandidater er den 13. maj 2020.
I oktober offentliggøres de nominerede til Nordisk Råds Miljøpris og prisen bliver overrakt for 26. gang ved Nordisk Råds prisuddeling den 27.oktober 2020 i Reykjavik. Vinderen modtager 350.000 kr.

For yderligere oplysninger, se www.norden.org eller kontakt Departementet for Natur og Miljø: pan@nanoq.gl. Tlf. 345000.