Ny national portal for geodata åbnet

I forbindelse med åbning af den nationale portal for geodata onsdag 4. marts afholdte Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger på vegne af Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq denne tale.

Kære borgmestre og kollegaer i Naalakkersuisut

Det er med stor glæde, at jeg kan være med til officielt at lancere NunaGIS – den nye nationale portal for geodata. NunaGIS er blevet flyttet til en ny platform og har frem for alt fået et helt nyt udtryk og indhold. På dette temaseminar vil I om et øjeblik få en kort introduktion til den nye NunaGIS portal, som markerer startskuddet for nye muligheder for den fremtidige brug af geodata på NunaGIS.

Jeg sender alle en stor hilsen fra Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Vittus Qujaukitsoq, der grundet tjenesterejse desværre er forhindret i at være tilstede i dag. Ressortansvaret for NunaGIS, Kort og Geodata ligger under hans ressortområde som en integreret del af den fysiske planlægning i Afdelingen for Landsplanlægning og de helt overordnede rammer for NunaGIS er reguleret i planloven.

Der er nok en eller to her i forsamlingen, der spekulerer over, hvad geodata egentlig er. I henhold til wikipedia er geodata en betegnelse for information af geografisk karakter - undertiden kaldt rumlig information. Kort sagt data, der er knyttet til et fysisk sted.

Som Naalakkersuisoq for uddannelse er det eksempelvis meget interessant at kunne konstatere, at det nye NunaGIS indeholder en selvstændig læringsportal rettet mod udviklingen af undervisnings- og læringsmateriale til folkeskoler, gymnasier mv. At ny teknologi på den måde kan udbrede kendskabet til vores lands geografi og finde anvendelse i alle landes skoler er et initiativ, som jeg stærkt bakker op om.

Mange forskellige mennesker bruger i praksis geodata dagligt - borgere, erhvervsfolk, embedsmænd i kommuner og Selvstyret, forskere mv. Ved at samle geospatial viden og informationer ét sted skabes en unik mulighed for overblik og koordinering af projekter og initiativer, som uden NunaGIS ikke vil være let at opnå. Vi skal i fællesskab koordinere indsatsen, skabe åbenhed og gøre vigtig samfundsviden og data mere tilgængelig og brugbar, end tilfældet er i dag.

Udfordringerne er mange og der hviler et stort ansvar på Jeres skuldre. Den teknologiske løsning er der og handler det måske mere om vilje til at komme væk fra silotænkning, se tingene i sammenhæng og begynde at dele data med hinanden i højere grad og tidligere i processen end tilfældet er i dag.

Det er mit håb, at dette mini-seminar kan være med til at sætte fokus på dette vigtige område, så de teknologiske muligheder udforskes og udnyttes til fulde. I fællesskab kan vi nu skabe forudsætningerne for gradvist at gøre NunaGIS til stedet, hvor man finder nødvendig information og data, der både belyser uudnyttede samfundsmæssige potentialer og tilsvarende bedre kan imødegå eksisterende og fremtidige strukturproblemer.

Ligeledes håber jeg, at den videre dialog på dette seminar efter præsentationen og opfølgningen på seminaret resulterer i en række konkrete initiativer og samarbejder mellem kommunerne, Selvstyret og private virksomheder omkring geospatiale data.

NunaGIS vil også være med til at skabe en større transparens om Naalakkersuisuts og kommunernes politiske prioriteringer og planer, skabe bedre rammer for nye investeringer, der muliggør en øget erhvervsudvikling og sidst - men ikke mindst - sikre, at borgerne i fremtiden får en langt større mulighed for at bidrage, tage ansvar og aktivt være med til at udvikle samfundet.

Med disse ord erklærer jeg det nye NunaGIS for åben.