Naalakkersuisoq for Uddannelse Ane Lone Bagger´s tale til dimittender på Ilisimatusarfik

31 bachelorer og 15 kandidater dimitterede idag 28. februar 2020 fra Ilisimatusarfik. Her er Naalakkersuisoq Ane Lone Baggers tale til dimittenderne.

Det er en stor ære for mig, at holde denne dimissionstale. Tak for muligheden for at sige et par ord til alle jer som i dag afslutter jeres uddannelse. Og tillykke til jer der er her for at fejre jeres nære dimittend.

At I er kommet så langt er meget jeres egen fortjeneste, for I har været flittige og vedholdende. Men andres støtte og opmuntring har nok også hjulpet jer i de svære tider. Husk derfor også at takke dem der beredvilligt har hjulpet jer da I havde mest brug for hjælp.

At tage sig en uddannelse giver mange positive effekter i livet. Et uddannelsesbevis giver muligheder for at skabe en tryg fremtid for sig selv og sin familie. Set i en større sammenhæng - er det af afgørende betydning for samfundets udvikling, at flere gennemfører uddannelse. Hvis vi skal gå en fremtid med bedre velfærdhøjere velstand i møde, er vi alle sammen nødt til at yde en indsats for at hæve vores uddannelsesniveau.
Vi er godt på vej allerede. Uddannelsesmulighederne i Grønland bliver flere, og andelen af vores unge, der vælger at tage sig en uddannelse bliver større. Derfor skal vi fortsat arbejde hårdt for at sikre, at kvaliteten af uddannelserne holder et højt niveau, og at de unge har de bedste forudsætninger for at gennemføre den uddannelse de vælger.
Samfundet har finansieret jeres uddannelsen, derfor er samfundet interesseret i at mange så muligt gennemfører uddannelse. Der har igennem tiden været lavet mange analyser og tiltag for at mindske frafaldet på uddannelser. Men hvad er opskriften på at stå igennem svære tider og gennemføre en uddannelse? Den viden har I – og der skal vi blive klogere på hvad som bragte nogen som jer igennem.
Mon ikke egenskaber, som pligtopfyldende, udholdenhed, vedholdenhed indgår i denne opskrift også.
Men også tak til Ilisimatusarfik for deres arbejde for at mindske frafaldet.

Da I startede på studiet var det med en fornemmelse at alt er nyt og temmelig uforståeligt. Og I tænkte nok ”det her lærer jeg aldrig”. Nu står I så her med en grad og lærte det alligevel, også selvom det så uoverstigeligt ud i begyndelsen. Den bratte overgang et nyt studie var, med krav om hurtig indlæring og en uoverskuelighed i begyndelsen – den vil I måske også opleve igen i jeres første nye job som kandidater. Måske denne bratte overgang i fremtiden bliver mindre for nye kandidater hvis kommende studerende i højere grad skriver et afgangsprojekt i et samarbejde med aktører fra det arbejdsmarked de søger hen imod.

Med disse ord vil jeg gerne sige tillykke med uddannelsen – samt held og lykke med de nye udfordringer.

For yderligere oplysning kontakt ministersekretær Rosa Thorsen, tel. +299 34 57 02 mail rosath@nanoq.gl