Sundhedsvæsnet opstarter særligt tilbud til hjemløse i Nuuk

På konferencen om hjemløse og socialt udsatte var det gennemgående budskab at de udsatte ikke gør brug af de tilbud som vi tilbyder fra det offentlige. Tilbuddene er ikke indrettet til at nå gruppen af hjemløse og socialt udsatte. Dette handler sundhedsvæsenet nu på ved at igangsætte et projekt målrettet denne problemstilling.

Naalakkersuisoq Martha Abelsen indledte i går konferencen om hjemløse og socialt udsatte med følgende udtalelse: ”Systemerne i det offentlige, som bl.a. er kendetegnet af lange telefonkøer, bestemte mødetidspunkter, skemalagte forløb osv. passer ikke til at nå gruppen af socialt udsatte og hjemløse. Dette er vi som samfund nødt til at forholde os til og arbejde for at denne gruppe får nogle tilbud som er tilrettelagt så de i højere grad er tilpasset denne gruppe”

 

Sundhedsvæsenet har på den baggrund besluttet at tilbyde muligheden for en konsultationstid en gang om ugen til hjemløse borgere, hvor konsultationen kan foregå der hvor de hjemløse opholder sig. Sundhedsvæsenet vil i den nærmeste fremtid indgå en dialog med de relevante institutioner, for at rammesætte tilbuddet, som skal evalueres efter et halvt år.

 

Martha Abelsen udtaler ”Jeg er meget glad for dette hurtige initiativ fra sundhedsvæsenets side og jeg vil snarest tage kontakt med borgmester Charlotte Ludvigsen med et ønske om at de bakker op og kobler sig på”.

 

 

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160