Aktiviteter ifm. Kongerigets Arktiske Strategi 2021-2030

Perioden for den nuværende Arktiske Strategi for Kongeriget er ved at rinde ud, og en proces for udarbejdelsen af en ny strategi er derfor igangsat, med inddragelse af flere interessenter. Der er derfor afholdt og planlagt en række aktiviteter, som beskrives i det følgende. Naalakkersuisut har her en særlig prioritet omkring inddragelse af vores landsmænd og grønlandske institutioner i arbejdet. Strategien udarbejdes af regeringerne i de tre rigsdele, og godkendes af selvsamme hen mod udgangen af 2020.

 

Ud fra ønsket om størst mulig inddragelse, med drøftelse af synspunkter og holdninger til indhold i en ny strategi, er der taget initiativ til afholdelse af et parlamentarisk stormøde. I den forbindelse inviteres parlamentarikere til et stormøde i Ilulissat i slutningen af marts 2020. Formålet er at give parlamentarikerne mulighed for at give deres input og politiske bidrag til indholdet i den nye arktiske strategi.

 

Derudover afholdes der rundbordsdrøftelser med relevante interessenter, herunder forskningsmiljø, erhvervsområdet, NGO’er samt kommuner. Tanken er, at interessenterne får mulighed for at afgive deres synspunkter og holdninger til den nye arktiske strategi.

 

I tråd med størst mulig inddragelse, er målet desuden, at afholde et borgermøde åbent for offentligheden. Formålet vil være at præsentere arbejdet med den nye arktiske strategi for Kongeriget, med en efterfølgende Q&A-session.

 

Det er tanken, at Inatsisartutmedlemmer og interessenter, som har deltaget i rundbordsdrøftelser og stormødet ligeledes bliver inviteret, så de får mulighed for at høre om status. Målet er, at afholde borgermødet primo maj 2020.

 

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender udtaler:

"Udviklingen i Arktis samt de internationale beslutninger, der træffes om Arktis, både positive og negative, har direkte betydning for den grønlandske befolkning. Vi er i en situation hvor vi, internationalt, ofte er gensidigt forpligtet til at samarbejde i Rigsfællesskabet om emner, der vedrører Arktis, da det omhandler udenrigs- og til dels sikkerhedspolitik.

Det er derfor vigtigt for Naalakkersuisut, at det bliver en strategi, der sikre at vores – dvs. de grønlandske - interesser prioriteres. Af den grund er det vigtigt for Naalakkersuisut at sikre mest mulig inddragelse af interessenter, der har en hverdag i Arktis."


For yderligere oplysninger kontakt:

Departementschef Kenneth Høegh, tlf. 34 51 48, e-mail: kenh@nanoq.gl