”Vi skal nedbringe omfanget af hjemløshed”

Naalakkersuisut afholder onsdag d. 26. februar en konference om hjemløshed. Konferencen er en del af et større projekt, som skal afdække omfanget og årsager til hjemløshed.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet har inviteret til konference d. 26. februar på HHE, Nuuk. Temaet er hjemløshed og borgere, som er socialt udsatte. Til konferencen deltager forskere og videnspersoner, kommunalpolitikkere og landspolitikkere samt fagfolk på tværs af social-, sundheds-, bolig- og arbejdsmarkedsområdet.

”Vi skal nedbringe omfanget af hjemløshed. For at lykkes med dette mål er det afgørende, at vi taler sammen på tværs af sektorer. Det drejer sig således både om de tilgængelige sundhedstilbud, boligforhold, socialfaglige tilbud og beskæftigelsesindsatser. Jeg glæder mig til at høre deltagernes bud på hvilke udfordringer, der eksisterer og hvordan vi kan overkomme disse.”
udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Konferencen vil blive streamet via:
https://www.youtube.com/channel/UCfyTROEJ7FO085JQbWWeMwg

Konferencen er en del af et større projekt, som skal afdække omfanget af hjemløshed samt undersøge årsager relateret til hjemløshed. Afdækningen forventes færdiggjort i efteråret 2020.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160