Stor interesse og engagement omkring Fiskerikommissionens arbejde

Fiskerikommissionen har netop været i Ilulissat og gennemført en omfattende mødeaktivitet. Således har kommissionen afholdt sit femte møde, hvorunder hvor også de første møder med de politisk tilforordnede fandt sted. Desuden har kommissionen afholdt borgermøde i et fyldt Sermermiut, ligesom formandsskabet under opholdet har haft dialogmøde med bestyrelsen i IAPP (KNAPK’s lokalafdeling i Ilulissat) og i QP (Qaleralinniat Peqatigiiffiat) fra Uummannaq.

Møderne viste, at der er meget stor interesse for kommissionens arbejde og forståelse for nødvendigheden af at ændre betingelserne for fiskeriet (her særligt hellefiskefiskeriet). På borgermødet blev der givet tydeligt udtryk for den store betydning, fiskeriet har for den enkelte fisker og lokalsamfundet, ikke alene i dag, men også for at sikre de kommende generationer gode erhvervsmuligheder.

Møderne viste endvidere god forståelse for de forslag, som kommissionen har indarbejdet i debatoplægget ”Vores fisk – vores velfærd”, blandt andet om vigtigheden af biologisk og økonomisk bæredygtighed i fiskeriet og øget gennemsigtighed i forvaltningen af den fælles fiskeressource.

Kommissionen arbejdede på mødet med at få omsat principperne fra debatoplægget til forslag til lovbestemmelser, som vil kunne indgå i en kommende betænkning fra Fiskerikommissionen. Nok så væsentligt blev der for alvor taget hul på drøftelserne om betingelserne for ejerskab, finansiering, kvoteloft og -flex samt meget mere. På næste møde vil kommissionen behandle uddybende notater og analyser derom, så kommissionens anbefalinger til enhver tid baseres på et meget solidt fundament: ingen anbefaling uden konsekvensanalyse.

Det var første gang, at de politisk tilforordnede deltog. Mødet med de politisk tilforordnede gav meget vigtige input til det videre arbejde i Fiskerikommissionen.

Kommissionen vil i forlængelse af debatoplægget i det videre arbejde gøre en stor indsats for at blive bedre til at informere om vore resultater, da en bred forståelse for vores arbejde også er vigtig, når vi senere på året fremlægger de endelige anbefalinger. Næste kommissionsmøde vil blive i april i Maniitsoq, hvor der også vil blive afholdt et borgermøde


Med venlig hilsen

Fiskerikommissionen


For yderligere spørgsmål kontakt venligst formand for Fiskerikommissionen, Jens Paulsen på jp@alg.gl eller på tlf. nr.: 555795