Jærv er totalfredet i Grønland


Der er blevet observeret en jærv i Qaanaaq området. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal understrege følgende fra bekendtgørelsen om jærv:

Formålet med bekendtgørelsen, er at beskytte jærv mod fangst, jagt og unødigt forstyrrelse. Jærv er totalfredet i hele Grønland. Jærv må ikke unødig forstyrres, ligesom dens ynglelokalitet og ynglehi ikke må beskadiges eller forstyrres, såfremt sådanne er blevet observeret i Grønland.

Besiddelse af jærv og dele af jærv af grønlandsk oprindelse, erhvervet efter bekendtgørelsens ikrafttræden, er ikke tilladt.

Ved overtrædelse af §§ 2-5 kan der idømmes bøde.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 50 00, e-mail: amalie@nanoq.gl