Fiskerikommissionen inviterer til borgermøde i Ilulissat

Kommissionen ønsker at skabe debat om de muligheder og udfordringer, som fiskerisektoren står overfor, og nu får alle interesserede i regionen muligheden for at deltage i en debat med kommissionen.

Fiskerikommissionen skal blandt andet komme med anbefalinger til en ny fiskerilov, som skal sikre, at samfundet får det bedst mulige ud af vores fælles fiskeriressourcer.

Kommissionen har i december udgivet debatoplægget Vores fisk – vores velfærd med en række foreløbige anbefalinger om den fremtidige fiskeripolitik.

Hensigten med debatoplægget er at give et godt grundlag for en offentlig debat og dialog om den fremtidige fiskeripolitik, der samtidigt kan inspirere kommissionen i det videre arbejde.

Til borgermødet vil kommissionen orientere om sit arbejde og sætte fokus på fiskeriet i Diskobugten med udgangspunkt i debatoplægget.

Debatoplægget kan hentes på Naalakkersuisuts hjemmeside, på dansk her.

Fiskerikommissionen har afholdt et borgermøde i Nuuk 12. december 2019, og nu kommer kommissionen så til Ilulissat, hvor alle er velkomne.

Borgermødet afholdes i Sermermiut kulturhus, tirsdag den 18. februar kl. 19.00.

Vel mødt!

Fiskerikommissionen