Naalakkersuisoq for Uddannelse Ane Lone Bagger besøgte Vinnuháskúlin i Færøerne

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger har pt. stor fokus på Søfartsuddannelserne, og glæder sig over det tablerede samarbejde imellem Imarsiornermik Ilinniarfik, Søfarts- og fiskerierhvervet samt Departementet for Uddannelse omkring styrkelse af de maritime uddannelser her i landet. Baggrunden for dette er, at der i såvel rederierne som i det politiske system er stor interesse for at uddanne flere officerer til de maritime erhverv.

På det baggrund har Naalakkersusisoq for Uddannelse Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger, i forbindelse med andet møde i Færøerne, ønsket at besøge Søfarts- og maskinistskolen Vinnuháskúlin i Tórshavn. Ane Lone Bagger besøgte søfarts- og maskinistskolen Vinnuháskúlin i Tórshavn fredag 31.januar.

Rektor for skolen Wilhelm Petersen bød Naalakkersuisoq velkommen og holdt et oplæg omkring skolen og Færøske søfartsuddannelser. Skolen har de seneste 6 år udklækket over 500 skippere, skibsførere, maskinister samt maskinmestre.

Med høje og eftertragtede uddannelsesbeviser arbejder de færdiguddannede fra Vinnuháskúlin rundt på verdenshavene. Skolen gennemfører mange forskellige søfartskurser, der holder søfolk opdateret fagligt samt på nye reglementer på søfartsområdet.

”Det er imponerende at se hvordan de færøske samfund har udviklet en maritim skole, som er til stor gavn for samfundet. Skolen udklækker mange søfolk og det kan vi i Grønland hente inspiration til i vores arbejde med at videreudvikle vores egen Imarsiornermik Ilinniarfik”, lyder det fra Naalakkersuisoq, Ane Lone Bagger.

For nærmere oplysninger kan kontaktes: Sigvard Fleischer, +299345000