Aftale om pilotprojekt er startskuddet til bedre trivsel og udvikling for alle børn i Grønland

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, og borgmester for Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, har den 10. februar 2020 underskrevet en samarbejdsaftale om et pilotprojekt for programmet Meeqqat 0-18.

 

Hvordan sikres det, at viden om børn kommer videre fra sundhedsplejerske til personalet i dagtilbud? Hvordan skabes der en tryg overgang, for barnet, fra bygdeskole til byskole? Hvem skal modtage informationer fra tandplejen, når de opdager tegn på mistrivsel blandt børn? Alle disse kontaktflader, og mange flere, som børn og unge er i berøring med gennem deres liv fra 0 til 18 år koordineres i programmet Meeqqat 0-18. Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold har indgået en toårig samarbejdsaftale med Avannaata Kommunia om programmet. Samarbejdet har til formål at udvikle og implementere relevante indsatser, der indfrier Meeqqat 0-18s overordnede formål: At alle børn og unge får et godt liv med trivsel og udvikling. 

 

Programmet Meeqqat 0-18 er helt centralt i arbejdet med at forbedre forholdene for børn og unge. Det er afgørende, at børnene ikke tabes i de forskellige livsovergange mellem myndigheder. Med Meeqqat 0-18 skal det sikres, at børn og unge får gildende livsovergange fra 0-18 år, og at informationer om børn og unge ikke går tabt på tværs af sektorer. Jeg vil gerne takke Avannaata Kommunia for at indgå i samarbejdet om udvikling og implementering af programmet. Samarbejdet vil være et vigtigt springbræt til implementering af Meeqqat 0-18 i resten af landet” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

 

I programmet arbejdes med at styrke det tværsektorielle samarbejde og koordinering om børns trivsel og udvikling. Der fokuseres på at få skabt en struktur som sikrer, at viden om det enkelte barn ikke går tabt, når det bevæger sig på tværs af sektorer og myndigheder. Gennem en koordineret struktur og samarbejde skabes en helhedsorienteret viden om børnene, hvilket gør det muligt at sætte ind med tidlige indsatser. Det er hensigten, at programmet skal udrulles til landets øvrige kommuner på baggrund af erfaringerne fra implementeringen i Avannaata Kommunia.

 

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160