Kim Kielsen kick starter markedsføringen af Grønlands oliepotentiale

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen har gennemført et markedsføringsfremstød i Houston i uge 6 for at skabe opmærksomhed om åbningen af nye licensområder i Grønland. Besøget blev gennemført med deltagelse af embedsmænd fra Formandens Departement og Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked.

Den 5. februar 2020 åbnede landstyreformanden en særlig Grønlandsevent i Houston for olieselskaberne (https://www.aipn.org/forms/meeting/Microsite/US5Feb2020). Eventet blev gennemført i samarbejde med Association for International Petroleum Negotiators.

Eventet havde i øvrigt fokus på den regionale geologi i Grønland, nye undersøgelser af Grønlands oliepotentiale samt lovgivning og rammevilkår, herunder ansøgningsfrister i de enkelte regioner, ansøgningsvilkår, licensregler, skatte- og afgiftsforhold, miljø- og sikkerhedsstandarder m.m.
Den geologiske del af programmet blev præsenteret af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS).

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler: ”Det er vigtigt, at Naalakkersuisut arbejder på at styrke Grønlands indtjeningsmuligheder, så vi kan styrke levevilkårene over alt i Grønland. Udnyttelse af olie og gas kan potentielt bidrage vores erhvervs- og indtægtsgrundlag.”.

Kim Kielsen understreger, at ”Grønland støtter med opførelse af vandkraftværker og andre vedvarende energianlæg op om den internationale klimadagsorden, herunder målet om en global reduktion af CO2. Samtidig må vi dog konstatere, at efterspørgslen efter olie og gas forventes at stige i de kommende år. Så længe en stor del af verdens energiforbrug bliver dækket af olie og gas, har Grønland samme ret som alle andre til at udvinde og eksportere olie og gas. Olieefterforskning i Grønland skal naturligvis ske i henhold til de højeste internationale standarder på området”.

Markedsføringen af det grønlandske oliepotentiale videreføres med et tilsvarende event i London den 10. februar 2020.

Evt. spørgsmål bedes rettet til Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked, isiin@nanoq.gl, eller på telefon 34 50 00.