Rigsfællesskabets første formandskabsmøde i Nordisk Ministerråd 2020 i København

Naalakkersuisoq for nordisk samarbejde Ane Lone Bagger, har holdt sit første møde med de andre nordiske samarbejdsministre den 4. februar 2020 i København, hvor særligt opmærksomheden var på den nye vision for det nordiske samarbejde, Vision 2030.

Regeringslederne i de nordiske lande, herunder formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen, besluttede tilbage i august 2019 en ny vision for det nordiske samarbejde, Vision 2030, hvori Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Særlig opmærksomhed er der på at styrke den grønne dagsorden.

På denne baggrund har samarbejdsministrene den 4. februar 2020 godkendt 12 overordnede mål som vil være styrende for Nordisk Ministerråds virksomhed i perioden 2021-24. Den nye vision 2030 kræver nytænkning. Det prioriteres at føre visionen ind i alle aspekter af det nordiske samarbejde, gennem at udarbejde handlingsplaner, som gør at Nordisk Ministerråds samlede indsats bidrager til at fremme visionen.

Naalakkersuisoq for Nordisk samarbejde, Ane Lone Bagger, er særlig glad for den stærke fokus på klimatiltag i Norden. ”Vi er i den forbindelse glade for, at der også indgår tiltag omkring klimatilpasning i visionsmålene, for det er jo særligt i Arktis, at klimaændringerne mærkes mest, hvorfor vi må finde veje til at tilpasse os nye naturvilkår” udtaler Ane Lone Bagger.

På samarbejdsministermødet påpegede Ane Lone Bagger videre i forbindelse med Vision 2030, målene omkring et socialt bæredygtigt Norden, som har fokus på ligestilling.

”Ligestilling mellem kønnene indebærer, at mænd og kvinder har lige pligter, rettigheder og muligheder inden for væsentlige områder. Vi ser her blandt andet en stadig mere udbredt tendens med mænd, som bliver marginaliserede i bygder og udkantssamfund, som ofte er arbejdsløse, har manglende uddannelse, er plaget af livsstilssygdomme og mangler et socialt netværk”. Ane Lone Bagger mener også, der bør være fokus på mænd, som bliver marginaliserede i vores samfund.

Grønland bakker også op omkring grænsehindringsarbejdet i Nordisk Ministerråd, som skal gøre det nemmere for nordiske borgere at leve på tværs af de nordiske lande. Ane Lone Bagger påpegede f.eks., at det er godt med fokus omkring anerkendelse af vores uddannelser på tværs af de nordiske lande, i.e. at en person uddannet på en grønlandsk uddannelsesinstitution vil kunne anvende sin uddannelse i de andre nordiske lande.

Videre ønsker Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger også at undersøge, om der er nogle nationale hindringer for ansættelse af grønlandske lærlinge i andre nordiske lande, et initiativ som kan bidrage til, at alle vores unge kan få praktikplads.

Ane Lone Bagger udtaler:
”Jeg ser gode muligheder for, at vi kan få mere ud af det nordiske samarbejde, herunder særligt på uddannelsesområdet. Jeg mener her, at der er gode muligheder for, at vores unge uddanner sig eller gennemfører praktik i de andre nordiske lande, ikke blot i Danmark, men også i de nordlige og med os mere sammenlignelige regioner af Norden. Jeg glæder mig til mere fokus på disse muligheder”

Rigsfællesskabet, Grønland, Færøerne og Danmark, har formandsskabet for Nordisk Ministerråd i 2020, hvorfor også Grønland er vært for en række nordiske møder igennem året, herunder et planlagt samarbejdsministermøde til september i Ilulissat.

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Rosa Thorsen, +299 553303, rosath@nanoq.gl