Naalakkersuisut har godkendt en ny olie- og gasstrategi for 2020 – 2024

Råstof

Hovedfokus i strategien er at få genskabt interessen for olie- og gasefterforskning i Grønland. Status er, at der i dag er fire efterforsknings- og udnyttelsestilladelser, hvorimod der til sammenligning i f.eks. 2014 var flere end 20 efterforsknings- og udnyttelsestilladelser – som blev/var under tilbagelevering i årene frem til 2018.

Strategien bygger på følgende spor:

  • Åbning af nye licensområder (såvel onshore som offshore), jf. oversigten nedenfor.  
  • Gennemførelse af geologiske og geofysiske tiltag som en integreret del af licenspolitikken.
  • Aktiv markedsføringsindsats over for olieindustrien.
  • Tilpasning af rammevilkår, herunder særligt tilpasning af beskatnings-niveauet i henhold til en ny ’first-mover’ ordning, der skal gælde i strategiperioden.   

Tabel 1 Plan for åbnings af licensområder

Region (område)

Planlægges åbnet

Onshore Nuussuaq bassinet / Disko Vest

Februar 2020

Davis Strædet

September 2020

Baffin Bugten

September 2020

Nuussuaq bassinet / Disko Vest

September 2020

Nordøstgrønland               

Juli 2021

Det centrale Østgrønland

Januar 2022

Strategien er bl.a. udarbejdet på baggrund af de høringssvar, der blev modtaget i forbindelse med den offentlige høring, der fandt sted i perioden fra den 23. maj til den 31. august 2019, hvor der blev modtaget otte eksterne høringssvar.  Høringssvarene er indarbejdet i relevant omfang.

Strategien vil blive omdelt til medlemmer af Inatsisartut og Inatsusartuts Erhvervs- og Råstofudvalget.

Evt. spørgsmål bedes rettet til Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked, isiin@nanoq.gl, eller på telefon 34 50 00.