Svar på åbent brev fra Aqqaluk Heilmann

 

 

Kære Aqqaluk Heilmann


Du har skrevet et såkaldt åbent brev, i hvilket du beder mig om at forholde mig til priserne på dagligvarer i KNI Pilersuisoq.

Jeg skal indledningsvis oplyse, at det falder uden for mit politiske ansvarsområde at udtale mig om varepriser i KNI’s butik i Upernavik. Det er nu engang således, at ansvaret for KNI’s vareforsyning ligger hos Naalakkersuisoq for Erhverv, og du må derfor rette dine spørgsmål til ham. 

Generelt kan jeg dog oplyse, at der ikke skal herske tvivl om, at jeg og Naalakkersuisut politisk arbejder løbende for at forbedre de generelle vilkår - også for befolkningen i bygder og yderdistrikter.

 Det har Naalakkersuisut for eksempel gjort ved at genindføre et ensprissystem på el og vand, som ikke mindst befolkningen i bygder og yderdistrikter nyder godt af. Ensprisreformen medførte, at der blev kanaliseret mere end 150 mio. kr. ud til befolkningen i hele landet årligt i form af lavere priser på el og vand. Det betyder konkret, at eksempelvis en familie i Tasiilaq med to voksne og to børn sparer op til 8.000 kroner om året.

 I den seneste Finanslov; Finansloven for 2020, har Naalakkersuisut derudover som noget nyt afsat en særlig reserve på 15 mio. kr. til anlæg og akut renovering alene i mindre byer, bygder og yderdistrikter. Denne reserve forventes udmøntet i samarbejde med kommunerne.

 Det vil også komme ikke mindst bygder og yderdistrikter til gavn, at der med afsæt i aftalen om finansloven for 2020 er afsat midler til et beskæftigelsesfradrag, som vil gavne især lav- og mellemindkomstgrupperne. Ligeledes er der vedtaget en ændret aftrapningsstruktur for alderspension, som kan være med til at sikre gode rammer for vækst og beskæftigelse i de kommende år.

Jeg kan som Naalakkersuisoq for Finanser således med god samvittighed sige, at jeg og Naalakkersuisut i høj grad har leveret en indsats, som er med til at lette livet for mindrebemidlede. Jeg er godt klar over, at mange borgere i mindre byer og bygder har det svært, men det nuværende Naalakkersuisut har allerede gjort en stor indsats for at forbedre vilkårene i bygder og yderdistrikter. En indsats, som ikke vil stoppe her, men vil fortsætte i den fortsatte valgperiode.

 

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

 

Vittus Qujaukitsoq