Søg støtte til et projekt om klimaforandringer

Der kan nu sendes ansøgninger ind til Klimapuljen. Klimapuljen støtter projekter, som øger vores viden om klimaforandringerne. Har du en god idé til et projekt, der opfylder minimum et af følgende formål?
  • At øge viden om klimaforandringernes effekt på naturen og på samfundet.
  • At udvikle strategier for tilpasning til klimaforandringer.
  • At igangsætte pilotprojekter inden for tilpasning til klimaforandringer.
  • At udarbejde og formidle information om klimaforandringerne samt vidensdele med relevante parter.
Så har du mulighed for at opnå støtte til dit projekt fra Klimapuljen. Klimapuljen administreres af Departementet for Natur og Miljø. I 2020 uddeler departementet i alt op til 400.000kr. fra Klimapuljen.

Projektet skal opfylde følgende kriterier:
  • Projektet skal være forankret i Grønland.
  • Mindst 30 procent af projektomkostningerne skal komme fra egenfinansiering eller andre kilder. Lønudgifter kan indgå som en del af egenfinansiering.
  • Projektresultater og -erfaringer skal formidles, så andre også kan få gavn af dem. Ligesom resultaterne skal indsendes til Departementet for Natur og Miljø.
  • Projektet skal være afsluttet senest den 1. november 2020.
Midler fra Klimapuljen kan eksempelvis ansøges af kommunerne, erhvervslivet, skoleklasser, forskere og privatpersoner. Klimapuljen har ikke mulighed for at refundere udgifter afholdt før ansøger har modtaget tilsagn om støtte fra Departementet for Natur og Miljø.

Ansøgningsfristen er den 21. februar 2020. Ansøgningsskemaet for Klimapuljen skal benyttes.

Ansøgningsskema for Klimapuljen og yderligere oplysninger om puljen findes her

Ansøgningsskemaet sendes til pan@nanoq.gl eller til:

Departementet for Natur og Miljø
Postboks 1614
3900 Nuuk
Mærket: Klimapuljen

Hvis du har spørgsmål vedr. Klimapuljen kan du kontakte Departementet for Natur og Miljø på e-mail pan@nanoq.gl eller tlf. 34 50 00.