Forhandlinger mellem Grønland og EU igangsat

Forhandlinger om ny Fiskeripartnerskabsaftale og Protokol med EU påbegyndt

Fiskeriprotokollen mellem Grønland og EU udløber ved udgangen af 2020. I forbindelse med forhandlingerne om en ny Fiskeriprotokol har begge parter ønsket at opdatere Fiskeripartnerskabsaftalen, så en fremtidig aftale reflekterer udviklingen siden 2007, hvor gældende aftale trådte i kraft.

 

Derfor har Grønland og EU d. 15-17. januar 2020 påbegyndt forhandlinger om en ny Fiskeripartnerskabsaftale og underliggende Protokol. Der forventes 3 forhandlingsrunder samt en række tekniske møder i løbet af foråret 2020. 2. runde forhandlinger vil foregå i Bruxelles i marts og det forventes at forhandlingerne afsluttes i Nuuk inden sommeren.

 

Naalakkersuisut har nedsat en forhandlingsgruppe som vil forestå forhandlingerne med EU. Forhandlingsgruppen ledes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og består derudover af repræsentanter fra GFLK, Departementet for Finanser, Udenrigsdepartementet, Udenrigsministeriet, KNAPK og GE.

 

Den gældende Fiskeripartnerskabsaftale mellem Grønland og EU er som nævnt fra 2007. Tilsvarende er den nuværende Protokol til Fiskeripartnerskabsaftalen gyldig i perioden 1.1.2016-31.12.2020. Fiskeripartnerskabsaftalen sætter rammerne for samarbejdet mellem Grønland og EU på fiskeriområdet og Protokollen indeholder de tekniske betingelser for samarbejdet såsom udstedelse af licenser, kontrol, indikative kvoter, sektorstøtte etc.

 

For nærmere information kontakt afdelingschef Emanuel Rosing, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, e-mail: emro@nanoq.gl