Stort grønlandsk erhvervsfremstød i Europa

Op imod 50 repræsentanter fra det grønlandske erhvervsliv, samt myndighedsrepræsentanter og rettighedshavere deltager i januar måned 2020 i et storstilet erhvervsfremstød i Danmark, Tyskland og Frankrig.

Med Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked Jess Svane i spidsen afholdes der i dagene omkring uge 4 en række erhvervsrettede begivenheder i de tre lande. Fokus vil være på eksport af grønlandsk vand fra indlandsisen, Grønland som turistdestination og grøn energi med henblik på mulig etablering af datacentre i Grønland.

Fredag den 17. januar løftede Naalakkersuisoq Jess Svane sløret for en række nye koncessionsområder, som vil blive tilgængelige i 2020 ved et is og vand seminar på den Nordatlantiske Brygge i København. Her var en række internationale is/vand aktører, ambassader og nuværende og potentielle is/vand rettighedshavere til stede for at høre om mulighederne.

Den nye udbudsrunde er opfølgningen på den første succesfulde udbudsrunde som blev gennemført i 2019, hvor 5 lokaliteter på Grønlands vestkyst blev udbudt og resulterede i 16 ansøgninger fra syv selskaber.

Den nye udbudsrunde er præsenteret for det grønlandske erhvervsliv fra den 7. til 10. januar i byerne Nuuk, Maniitsoq og Qaqortoq.

Herefter går turen til Tyskland, hvor Frankfurt danner rammen for besøg hos datacenter industrien. Her vil der være drøftelser om rammevilkår og datacenter potentialerne i Grønland med udgangspunkt i det enorme vandpotentiale fra indlandsisen. Besøget giver også mulighed for at besøge Nuka Godtfredsens Qanga udstilling på det arkæologiske museum i Frankfurt.

Der vil herefter blive afholdt en Grønlandsdag i Berlin, hvor en række tyske turist- og is/vandaktører er inviteret til dialog om de grønlandske erhvervs- og turismepotentialer. Besøget giver mulighed for en række virksomhed-til-virksomhed drøftelser mellem den grønlandske erhvervsdelegation og inviterede tyske aktører.

Besøget i Berlin byder også på et forskningsrelateret besøg på Alfred Wegener Instituttet i Potsdam, hvorefter delegationen drager videre til Paris.

Her vil der blive afholdt en Grønlandsdag i Danmarkshuset på Champs-Èlysèes, hvor også turisme og eksport af grønlandsk vand vil være på programmet.

Turen afsluttes med et virksomhedsbesøg hos Airbus fabrikkerne i Paris.

”Jeg er overvældet over den interesse der er vist fra det grønlandske erhvervsliv til turen” siger Naalakkersuisoq Jess Svane, og fortsætter ”det viser, at vi i Grønland har et stort behov for at udvide det uforløste turistpotentiale og skabe internationale handelsrelationer”.

Naalakkersuisoq Jess Svane håber at turen vil være med til at styrke turismeindsatsen i Tyskland og Frankrig, som er de største europæiske turistmarkeder i en grønlandsk optik.

Det er videre håbet, at markedsføringen af det grønlandske vandeksport potentiale vil skabe endnu mere interesse fra store internationale vandinteressenter.

For yderligere information kontakt: Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked, tlf: +299 345000, e-mail: isiin@nanoq.gl