Børn gør Norden til det bedste sted at være barn

Børn fra Grønland har sammen med børn fra hele Norden skrevet en resolution om, at Norden skal være det bedste sted at være barn. Resolutionen fremlægges for ministre, børneombudsmænd og embedsmænd ved Nordiske Børneforum 16. januar 2020. Martha Abelsen Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet deltager i forummet og lytter opmærksomt til børnenes anbefalinger.

Anbefalingerne fra resolutionen som 65 børn fra Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige, Færøerne og Åland har skrevet præsenteres for voksendelegationer fra de nordiske lande og områder ved Det Nordiske Børneforum i FN-byen i København. Fem børn fra de kommunale NAKUUSA-børneråd i Grønland er med til at fremlægge anbefalingerne. Blandt modtagerne af anbefalingerne er ud over Martha Abelsen også Børnetalsmanden, Aviâja Egede Lynge, samt embedsmænd fra Grønland.

”Det er helt centralt, at vi hører børn på de områder, som påvirker dem. Derfor er anbefalingerne fra resolutionen et vigtigt redskab til at sikre børns inddragelse. Anbefalingerne står stærkt, når børn fra alle de nordiske lande og områder har bidraget til arbejdet. Det glæder mig derfor, at Grønland er bredt repræsenteret både blandt børn og voksne ved Nordisk Børneforum” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Børnenes arbejde med resolutionen startede allerede i efteråret 2019 og tager udgangspunkt i FN’s Børnekonvention.

Det Nordiske Børneforum er arrangeret af Nordisk Ministerråd, Børnerådet, Social- og Indenrigsministeriet og UNICEF Danmark i anledning af Børnekonventionens 30-års jubilæum den 20. november 2019.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160