Færøerne og Grønland har mange sundhedsudfordringer tilfælles

Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen og Færøernes Sundhedsminister Kaj Leo Holm Johannesen har netop mødtes for at drøfte erfaringer og samarbejdsmuligheder indenfor sundhedsområdet.

 

Martha Abelsen ønskede at høre om Færøernes børn- og unge psykiatriske behandlingstilbud og hvilke forudsætninger der er for at det tværsektorielle samarbejde fungerer. Således var Martha Abelsen på besøg hos Centeret for Børn og Unge Psykiatri, under det færøske sundhedsvæsen.

 

”Færingerne har formået at opbygge et tilbud i børn- og ungepsykiatrien, som virkelig har løftet niveauet på området. Personalet på centeret betonede vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde både i opstartsfasen af centeret men også for at børn og unge får den nødvendige hjælp. Psykiatrien kan ikke løfte opgaverne alene. Det er tvingende nødvendigt at der sker opfølgning i kommunerne”,udtaler Martha Abelsen.

 

Udover psykiatri drøftede de to ministre de andre sundhedsudfordringer som de to lande har til fælles, såsom diabetesområdet, rehabiliteringsområdet, rekruttering og kapacitetsbegrænsninger på patienthjemmene i København. 

 

De to ministre aftalte at de på det vestnordiske sundhedsministermøde til august, vil dele erfaringer og tale muligheder for samarbejde under temaet Sundhedsudfordringer og forebyggelse i små samfund.

 

”Det har været meget givtigt at besøge Færøerne og særligt se og høre om deres udvikling af psykiatrien på børn og ungeområdet. For at vi kan udvikle dette område tilfredsstillende i vort land er det vigtigt at vi prioriterer området både lands- og kommunalpolitisk, således at der skabes faglighed og kontinuitet i forhold til at hjælpe børn og unge med psykiatriske og psykologiske udfordringer”afslutter Martha Abelsen.

 

Vestnordisk Sundhedsministermøde afholdes hvert år, skiftevis mellem de tre lande Færøerne, Island og Grønland. Grønland er værter for det næste møde i Ilulissat til august 2020.

 

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf.: +299 55 41 60 eller e-mail: ihla@nanoq.gl