Naalakkersuisuts Nytårsreception i København

Kære statsminister, ministre, ambassadører, folketingsmedlemmer og venner af Grønland
Kære venner af Grønland

”We’re open for business, not for sale.” For at gentage et ofte brugt tweet fra 2019;

Året 2019 vil blive husket som hvor Grønland blev sat på verdenskortet. Året hvor interessen for Grønland øgedes drastisk. Også hvor flere store lande begynder at opdage muligheder i Arktis.

Klimaændringerne betyder nye sejlruter igennem Arktis, ressourcerne bliver lettere tilgængelig og nye fiskearter som vi ikke før har set kommer til vore farvande og landbrugssæsonen forlænges i takt med det varmere klima.

Man skal ikke tage fejl: Grønland er imødekommende over for de, der ønsker at investere og samarbejde med Grønland.

Og Naalakkersuisuts holdning er hvad der sker i Grønland skal være til gavn for Grønland og for Vort lands borgere.
*
Men inden jeg går videre: Godt nytår. Et nyt årti er startet.

2020´erne vil også se et grønlandsk samfund i stadig udvikling, og med stadig mere samarbejde med omverdenen og en stadig bevægelse mod et selvbærende Grønland. Vi er allerede på vej.
**
Det største infrastrukturprojekt i Grønlands historie er i gangsat i 2019. De to internationale lufthavne i Nuuk og i Ilulissat og den regionale lufthavn i Sydgrønland vil skabe betingelser for yderligere udvikling. Og private investorer er allerede på banen med hotelplaner og hotelbyggeri i de tre byer, og flere investeringer vil følge. Når de tre lufthavne står færdige den 1. oktober 2023, vil det lette kontakten med omverdenen.

I forlængelse af de tre lufthavne planlægger vi som det næste skridt at bygge 7 mindre lufthavne i følgende områder; Uummannaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Kangaatsiaq, Narsaq, Nanortalik, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Så hele Grønland bliver bundet sammen på en fornuftig og tidssvarende måde.
Vi har forbedret kommunikationsforholdene, et søkabel er blevet anlagt mod nord, og transformerstationer er blevet forbedret helt op til Upernavik. 92 % af befolkningen har nu adgang med 4G signalet – udviklingen går troligt stærkt.
Med hensyn til maritim transport er Royal Arctic Line i gang med at få bygget helt nye og moderne skibe, hvilket betyder at vi ikke alene kan lægge til i Danmark, men også til Island, USA og resten af verden.
*
Der vil ske store ændringer i samfundet i forbindelse med bygningen af lufthavnene, og der er i dag fremgang på en række centrale områder i Grønland – for vi må forberede os og vi er allerede i gang.
**
Økonomien går godt, væksten er høj, fiskepriserne er gode, havets ressourcer forvaltes forsvarligt og sikrer Grønland et vedvarende grundlag.

Arbejdsløsheden falder, aktivitetsniveauet stiger, og en koordineret indsats på socialområdet er godt undervejs.
**
På råstofområdet er der to miner; rubinminen ved Aappaluttoq og anorthositeminen ved Qaqortorsuaq.

Flere projekter kan indenfor de kommende år åbne produktion.

Turismen i Grønland er i fremgang, og vil ligeledes bidrage til en styrket økonomi i Grønland.

Der er mange ting som går godt i Grønland men der er fortsat meget arbejde. Som jeg altid siger, vil jeg gerne bane vejen for ungdommen, så de har bedre muligheder end os. Det er glædeligt at flere og flere unge gennemfører en uddannelse, og vi skal være parate til at sikre arbejdspladser.
*
Jeg har aldrig benægtet at vi har store udfordringer i vort Land, og børnenes vilkår er noget der ligger mig meget på sinde. Det skal dog siges, at der er mange velfungerende familier, men også mange børn der oplever svære vilkår.
Derfor er jeg også glad for at det er et område vi, i samarbejde med Danmark, laver ekstra tiltag omkring.

Generelt har vi et godt samarbejde med Danmark.
Samarbejdet indenfor Rigsfællesskabet går godt. Vi respekterer hinanden i vores arbejde. Jeg vil benytte denne lejlighed til at takke den færøske regering og den danske regering og det danske folketing for et godt og frugtbart samarbejde. (Særligt tak til Statsministeren Mette Frederiksen for godt samarbejde og dialog).
*
Globaliseringen skaber nye muligheder.

Og samarbejdet med omverdenen er vigtigt for Grønland. Vi ser frem til godt samarbejde med USA´s kommende konsulat i Grønland og vi ønsker andre lande der ønsker at samarbejde med os velkommen.

Grønlands fire repræsentationer i Bruxelles, i Washington, i Reykjavik og her i København er ofte det første udlandet møder, når de interagerer med Grønland. Et af Naalakkersuisut’s visioner er at etablere en Repræsentation i Østen, siden en stor del af vor handel foretages til disse lande.

Jeg vil opfordre (de tilstedeværende ambassadører og deres lande) til endelig at gøre brug af repræsentationerne, når der er behov for kontakter eller viden om Grønland. I er selvfølgelig alle velkomne til at besøge vores smukke land, og se på de muligheder Grønland tilbyder.
Jeg dedikerer denne afslutning til de unge, som jeg også gjorde i min nytårstale, fordi nye muligheder står for døren.
Og fordi de unge skal være med til at stå i front, når det gælder vort lands beskyttelse og fremtid.
Dette arbejde skal ikke foretages af andre udefra.
Til de unge mennesker - hvis de ældre i samfundet skal have trygge omgivelser og trygge levevilkår at leve under, så vis jeres mod,
som storfangernes efterkommere.
Hold jer ikke tilbage,
giv aldrig op,
vis jeres styrke.
I kan godt.
Uddan jer, landet har brug for jer.
Vores land skal fortsætte sin vej fremad,
Og kan klare sig i den internationale konkurrence.
Vort land, verdens største ø – Grønland – det er jeres land – jeres, ikke andres – jeres land.


Med disse ord vil jeg byde jer velkommen til nytårsreceptionen. God fornøjelse.

Qujanaq.