Samarbejde med Danmark er nødvendigt

Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen har netop holdt to møder med hhv. Sundhedsminister Magnus Heunicke og med Danske Regioners næstformand Ulla Astmann. Derudover har hun besøgt Center for Kræft og Sundhed i København Kommune.

Formålet med mødet mellem de to ministre var at orientere og følge op på de forskellige samarbejder der eksisterer på sundhedsområdet. De to ministre var enige om at formalisere det omfattende samarbejde der i forvejen kører på departementsniveau, hospitalsniveau og styrelsesniveau. De to ministre vil således i forbindelse med et besøg til Grønland i foråret, indgå en samarbejdsaftale, der beskriver det eksisterende og kommende samarbejde.

”Jeg møder en stor villighed fra det danske politiske system om et tættere samarbejde omkring sundhedsområdet. Og jeg mener det er helt nødvendigt fordi behandlingstilbuddene bliver mere og mere specialiserede og forventninger fra borgere og patienter stiger samtidigt med”,
afslutter Martha Abelsen.

Mødet med Danske Regioner havde til formål at opnå et større og styrket samarbejde omkring rekruttering af sundhedspersonale til Sundhedsvæsenet i Grønland. Målet er, at der bliver lettere adgang til rotationsordninger for sundhedspersonale fra de danske regioner, som kan få helt unikke faglige og kulturmæssige oplevelser i Grønland.

Martha Abelsen udtaler: ”Jeg er meget glad over at Danske Regioner udtrykker at de har et medansvar for, at rekrutteringen til vores sundhedsvæsen kan forbedres og at de vil bringe vores ønske videre til regionerne. Det giver mig håb for at vi nemmere kan rekruttere sundhedspersonale til vores sygehuse”

På Center for Kræft og Sundhed, som er et kommunalt tilbud om rehabilitering for patienter med kræft, var der enighed om at der skal arbejdes for at indgå en aftale, således at grønlandske patienter fra det grønlandske patienthjem kan benytte tilbuddene på centeret.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf.: +299 55 41 60 eller e-mail: ihla@nanoq.gl