Obligatorisk Pensionsordning

 

1. januar 2018 trådte Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning i kraft. Loven er en hjørnesten i Naalakkersuisuts strategi om øget selvforsørgelse. Efter loven forpligtes borgere til at spare op til egen pension, således at hver borger i højere grad selv forsørger sin alderdom.

Over 80 % af borgerne har opfyldt deres pensionsopsparingsforpligtelse for 2018 i henhold til Inatsisartutlov nr. 21 af 28. november 2016 om obligatorisk pensionsordning. Det er flere end oprindeligt forventet.

I ordningens første år er der imidlertid også konstateret en række fejl i Skattestyrelsens opgørelser. Det betyder lige nu, at flere borgere fejlagtigt har fået hævet deres trækprocent på skattekortet 2020. Skattestyrelsen beklager fejlen, og der arbejdes på højtryk for at berigtige fejlen.

Langt størstedelen af de borgere, der har fået et skattekort for 2020 med en forhøjet trækprocent, har dog modtaget et korrekt skattekort, idet disse borgere ikke har opfyldt forpligtelsen til at indbetale til en pensionsordning.

Skattestyrelsen har konstateret følgende udfordringer:

Arbejdsgiveradministrerede ordninger: Skattestyrelsen baserer opgørelsen på arbejdsgivers indberetning. I flere tilfælde er konstateret, at arbejdsgiveren har indbetalt korrekt til borgerens pensionsordning, men indberettet forkert, eller slet ikke indberettet til Skattestyrelsen. Fremadrettet vil Skattestyrelsen arbejde på dels at vejlede arbejdsgivere yderligere, samt kontrollere arbejdsgivers indberetning med indberetninger fra pensionsforvaltere.

Statens tjenestemænd i Grønland: Skattestyrelsen baserer opgørelsen på arbejdsgivers oplysning om tjenestemandsydelser. I flere tilfælde er konstateret, at beløbet fejlagtigt ikke er markeret som tjenestemandsydelser. Disse tjenestemænd fremstår derfor urigtigt med en pensionsopsparingsforpligtelse. Skattestyrelsen arbejder på at få berigtiget datagrundlaget fra centralt hold, således at samtlige statens tjenestemænd undtages for deres tjenestemandsydelser.

Borgere, der rettidigt har indsendt korrekt dokumentation: IT-systemet har fejlagtigt hævet trækprocenten hos borgere, der har indsendt fyldestgørende dokumentation. Skattestyrelsen arbejder på at få genoprettet systemfejlen og de fejlagtige skattekort, og sikre at borgerne hurtigst muligt får et nyt tilsendt.

Tvivl om dokumentation
Samtidig erfarer Skattestyrelsen, at mange borgere er i tvivl om, hvordan man kan dokumentere sin indbetaling til pensionsopsparing. Skattestyrelsen har modtaget mange henvendelser om dokumentation, og modtaget mange henvendelser hvor dokumentationen ikke er fyldestgørende.

Skattestyrelsen accepterer dokumentation fra grønlandske pengeinstitutter samt grønlandske og danske pensionsforvaltere. Udskrift fra eksempelvis netbank kan accepteres, hvis det tydeligt fremgår, at overførslen er sket til en pensionsordning, som er oprettet i borgerens navn.

Følgende er eksempler på dokumentation, som ikke accepteres:
  • Kopi af lønsedler. Skattestyrelsen baserer opgørelsen på arbejdsgivers indberetning til Skattestyrelsen. Såfremt der er forskel på arbejdsgivers indberetning til Skattestyrelsen og arbejdsgivers meddelelse til arbejdstager (lønseddel), lægges arbejdsgiverens indberetning til Skattestyrelsen til grund. Borgere, der er uenige i oplysningerne på deres lønseddel, bedes rette henvendelse til deres arbejdsgiver.
  • Skærmprint fra netbank, hvor der mangler oplysning om, at overførslen er sket til en pensionsordning i borgerens navn. Eksempelvis kan overførsel til unavngiven konto ikke accepteres.
  • Pensionsordninger hos andre end grønlandske pengeinstitutter samt grønlandske og danske pensionsforvaltere accepteres ikke.
Øget trækprocent
Borgere, som ikke overholder pensionsopsparingsforpligtelsen, vil opleve en øget trækprocent i et senere indkomstår. Opgørelsen af pensionsopsparingsforpligtelsen baseres på hver enkelt borgers slutopgørelse. Derfor er opgørelsen forskudt, se eksempel:

Slutopgørelsen for indkomståret 2018 sendes i august 2019. Årsopgørelsen vedrørende obligatorisk pensionsordning sendes samtidig som slutopgørelsen. Ved manglende opfyldelse af pensionsopsparingsforpligtelsen for 2018 hæves trækprocenten i det førstkommende skatteår, som i dette eksempel vil være 2020.

For at sikre at den enkelte borger får opfyldt sin opsparingsforpligtelse, kan Skattestyrelsen hæve trækprocenten til 6% i 2020. Det øgede beløb overføres til en pensionsordning i borgerens navn.

Satserne for hævet trækprocent ses på Skattestyrelsens hjemmeside

Dispensationsadgang
Såfremt årsopgørelsen viser manglende opfyldelse af pensionsopsparingsforpligtelsen, får borgeren 4 uger til at indsende dokumentation for opfyldelse. Såfremt Skattestyrelsen modtager fyldestgørende dokumentation i dispensationsvinduet, hæves trækprocenten ikke.

I ordningens første løbeår har Skattestyrelsen ekstraordinært accepteret dokumentation fremsendt helt frem til 4. december 2019. Den udvidede dispensationsadgang skyldes primært, at Skattestyrelsen ville sikre de borgere, som grundet IT-fejl har modtaget forkerte oplysninger.

Desværre kan Skattestyrelsen konstatere, at der fejlagtigt er sendt skattekort med forhøjede trækprocenter på trods af at Skattestyrelsen har anerkendt fremsendt dokumentation for pensionsindbetaling.

Nøgletal
Ved udsendelsen af årsopgørelse 2018 kan Naalakkersuisut positivt konstatere, at langt størstedelen af borgere har opfyldt pensionsopsparingsforpligtelsen.

 

Antal

Procent

Opfyldt*

34.094

82,8 %

Behandlede i dispensationsvinduet**

566

1,4 %

Uopfyldt 

6.628

16,1 %

Total antal borgere med opsparingsforpligtelse

41.288

100 %

*) Manglende opsparing op til 1.000 kr. betragtes som opfyldt.

**) Flere henvendelser i dispensationsvinduet viser dog kun delvis opfyldelse. Fx: Forpligtelse på 5.000 kr., men alene indsendt dokumentation for 4.000 kr.

Borgere med uopfyldt pensionsopsparingsforpligtelse

En andel af borgere har ikke opfyldt deres pensionsopsparingsforpligtelse for 2018 – hverken i løbet af 2018 eller i dispensationstidsrummet. Disse borgere får øget trækprocent i 2020. Der kan ikke gives yderligere dispensation fra forpligtelsen til at indbetale til pensionsordning vedrørende 2018. Det vil sige: Det er ikke muligt, at foretage ekstraordinær indbetaling efter dispensationstidsrummet.

Forsinket indbetaling til pensionsordning fortabes imidlertid ikke. Ekstraordinære indbetalinger efter 4. december til 31. december 2019 vil blot tælle med i 2019-forpligtelsen. En almindelig indbetaling til pensionsordning i 2020 vil således tælle med i 2020-forpligtelsen.

Se yderligere information om obligatorisk pensionsordning på Skattestyrelsens hjemmeside

Kontakt: Rannvá Clementsen, Skattestyrelsen, ranv@nanoq.gl, direkte 34 65 79