Koncession til sportsfiskeri

Naalakkersuisut, i samarbejde med Kommunqarfik Sermersooq, inviterer hermed ansøgere til at søge om koncession til sportsfiskeri i Qussuk / Narsarsuaq i Kommuneqarfik Sermersooq.

Interesserede borgere og virksomheder inviteres til at ansøge om koncession med eneret til at tilbyde sportsfiskeri i ét område i Qussuk / Narsarsuaq.

Kommuneqarfik Sermersooq har udlagt ét område til koncessionsområde for sportsfiskeri ved kommuneplantillæg nr. O9 for koncessionsområde til sportsfiskeri i Qussuk / Narsarsuaq (kommuneplanstillægget). Kommuneplanstillægget er et kommuneplanstillæg til Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik Sermersooq. Ansøgninger i denne udbudsrunde skal være modtaget af Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked senest onsdag d. 4. marts 2020 klokken 23.59 lokal tid i Nuuk, Grønland.

Udlægningen af områderne til koncession skal ses som en integreret del af Naalakkersuisuts strategi på turismeområdet, der har til formål at øge private investeringer i det grønlandske turismeerhverv og dermed på sigt øge vækst og beskæftigelse.

Invitationsskrivelse og andet koncessionsmateriale med alle betingelser, regler og vilkår inklusive ansøgningsskema og ansøgningsvejledning ligger tilgængeligt på: https://www.businessingreenland.gl/da/Udbud/Aktuelle-udbud/Koncession-til-sportsfiskeri-i-Qussuk

Spørgsmål til invitationsskrivelsen og bilag skal rettes til Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked på e-mail: isiin@nanoq.gl inden onsdag d. 5. februar 2020. Alle modtagne spørgsmål og tilhørende svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Naalakkersuisuts hjemmeside.