Fangst af Moskusokser og Rensdyr - Vinter 2020

Hermed meddeles de fastsatte fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser for Vinter 2020. Grønlands Naturinstitut har i disse år gennemført officielle tællinger af rensdyr og moskusokser i følgende fangstregioner: Fangstregion 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq), Fangstregion 3 (Akia-Maniitsoq) og Fangstregion 4 (Ameralik). Tællerapporterne er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse ligesom den officielle rådgivning er under udarbejdelse.

Rensdyr
1. Forvaltningsområde Qaanaaq: Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr i Inglefield Land og Prudhoe Land forløber vinter 2020 fra 1. januar til og med 30. april og her er der tale om restkvoterne fra efteråret 2019. Ubegrænset vinterfangst af rensdyr med lus i Olrik Fjord.

Begrundelser: Der har i efteråret 2019 været fem måneders ubegrænset erhvervsfangst af rensdyr i Fangstregion 2, Fangstregion 3, Fangstregion 4 og Fangstregion 5. Grundlaget for dette var, at der var blevet for mange rensdyr i de pågældende fangstregioner. Naalakkersuisoq for Fangst har besluttet, at de seneste års begrænsede erhvervsfangst af rensdyr skal stoppes i overensstemmelse med biologisk rådgivning. APNN følger i tæt samarbejde med kommunerne returnering af licenser og manglende returnering samt dermed manglende fangstmelding vil i de kommende år få konsekvenser for muligheden for ansøgning om licenser for de enkelte fangere. Det understreges fra APNN, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede transportmidler til forfølgelse og fangst af rensdyr samt at motoriserede transportmidler skal holde minimums-afstand på 500 meter til rensdyr.

Moskusokser
2. Forvaltningsområde Maniitsoq: Begrænset vinterfangst af moskusokser i Jagtområde 1, Jagtområde 3 og Jagtområde 4 starter 25. januar 2020 og forløber til og med 14. februar; fangst af trofætyre og køer med kalve er forbudt. Der er i Jagtområde 1 kvote på 100 moskusokser og samlet kvote på 1.200 moskusokser i Jagtområde 3 og Jagtområde 4. Moskusoksefangst i Jagtområde 1 skal foregå med hundeslæde og til fods og brug af motoriserede transportmidler er således forbudt. Motoriserede transportmidler kan i Jagtområde 3 og Jagtområde 4 anvendes til transport af fangst. Der bliver pga. fornyet minimumstælling i Jagtområde 2 ingen fangst af moskusokser Vinter 2020.
3. Forvaltningsområde Sisimiut: Vinterfangst af moskusokser er lukket.
4. Moskusokseregion Naternaq: Vinterfangst af moskusokser er lukket.
5. Moskusokseregion Ivittuut: Vinterfangst af moskusokser er lukket.
6. Moskusokseregion Sigguk: Vinterfangst af moskusokser er lukket.
7. Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit: Vinterfangst 2020 af moskusokser for erhvervs- og fritidsfangere forløber i hele marts-måned og kvoten i forvaltningsområdet er på 60 moskusokser.
8. Forvaltningsområde Qaanaaq: Vinterfangst 2020 af moskusokser for erhvervs- og fritidsfangere forløber i Inglefield Land, Prudhoe Land og Kap Atholl fra 1. januar til og med 15. april og her er der tale om restkvoterne fra Efterår 2019.

Begrundelser: Forvaltningsområde Ivittuut: Med baggrund i de seneste års minimumstællinger af moskusokser er vinterfangst 2020 af moskusokser lukket. Begrundelsen er, at der ikke længere er for mange moskusokser i Ivittuut.
Forvaltningsområde Sisimiut: Det blev under tælling i marts 2018 konstateret, at der ikke er for mange moskusokser – kun 2.600 dyr - og derfor er vinterfangst af moskusokser lukket der.
Forvaltningsområde Maniitsoq: Kvoteret vinterfangst af moskusokser i forvaltningsområdet Vinter 2020 har grundlag i Biologisk anbefaling. Det er med baggrund i Grønlands Naturinstitut’s tælling fra marts 2018 og Jagtbetjenten’s moskusokse-observationer gennem de seneste år blevet konstateret, at moskusokserne i Jagtområde 3 og Jagtområde 4 er blevet for spredte i de lavtliggende og tilgængelige områder. Motoriserede transportmidler under vinterfangst af moskusokser er blevet for forstyrrende og de fleste moskusokser har flyttet sig længere op og længere væk til højtliggende og svært tilgængelige landområder og her er der ikke mange kalve. For at mindske de motoriserede køretøjers forstyrrelser af moskusokser fastsættes vinterfangst af moskusokser Vinter 2020 i overensstemmelse med Biologisk anbefaling ligesom sidste år til at skulle forløbe fra 25. januar til og med 14. februar.

Det understreges fra APNN, at det er forbudt at anvende motoriserede transportmidler til forfølgelse og fangst af moskusokser samt at kravet om, at de skal holde minimums-afstand på 500 meter til moskusokser skal overholdes.

Kravet om, at der kun kan udleveres licenser til fritidsfangst til personer, som har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år eller i en sammenhængende periode på 2 år i løbet af de seneste 10 år, er gældende.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 50 00, e-mail: amalie@nanoq.gl

Bilag